Etterspurnad etter tomter i Eid:

Set i gang storutbygging

Byggestart for nytt bustadfelt på 150 mål.

SIGNERT Driftsdirektør Cato Aurstad og ordførar Alfred Bjørlo signerte avtale om opparbeiding av Hogaåsen, eit byggefelt Bjørlo håpar skal medverke til ytterlegare folkevekst i kommunen.  Foto: Eid kommune

Nyheter

Eid kommune har teikna kontrakt med entreprenør K A Aurstad AS frå Ørsta om opparbeiding av det nye kommunale bustadfeltet på Nordfjordeid.

– Hogaåsen er den største bustad-satsinga i Eid sidan Myklebuståsen vart utbygd på 80-talet, fortel ordførar Alfred Bjørlo (V). Kommunen opplever for tida folketalsvekst og auka etterspurnad etter bustadtomter. Samla er Hogaåsen-feltet på over 150 mål og vil totalt utløyse om lag 120 einebustadtomter og ni område for leilighetsutbygging.

Fyrste byggesteg av Hogaåsen startar opp rundt 1. september i år. Her vil det kome 39 einebustadtomter og tre område for leilighetsutbygging som står klare ved årsskiftet 2016/17.

I tillegg skal de byggjast to leikeplassar og ein ride-/skogsveg.