Norge:

Tollerne gjorde rekordhøyt antall beslag i fjor

Tollvesenet gjorde nesten 2.200 narkotikabeslag i fjor. Samlet verdi var 350 millioner kroner, og beslagene av heroin, kokain, amfetamin og cannabis er mer enn doblet siden 2000.
Nyheter

Toll-og avgiftsdirektoratet har aldri gjort flere beslag enn i fjor. Totalt ble det gjort 30.400 beslag i 2008, og statistikken viser at det ble beslaglagt større mengder av alle typer alkoholvarer i 2008 enn året før. Også den sterkeste spriten, brennevin med alkoholstyrke over 60 prosent, ble det tatt langt mer av i fjor sammenlignet med 2007. Men beslagene av denne sterkeste spriten var likevel langt mindre i fjor enn den var på 1990-tallet.

Det meste ett beslag

Beslagene av brennevin med alkoholprosent over 60 var 6.611 liter i fjor, mot 310 liter i 2007. Først på 1990-tallet kunne de årlige beslagene av sprit med alkoholprosent over 60 komme opp i mer enn 100.000 liter. – Det meste av spritbeslaget med alkoholprosent over 60 i fjor ble gjort i ett enkelt beslag på Svinesund i februar. Da ble det beslaglagt 6.000 liter, forteller underdirektør Geir Høiseth i Toll- og avgiftsdirektoratet til NTB. Han mener derfor at man ikke ut fra dette ene beslaget kan konkludere med at frykten for farlig smuglersprit nå er borte etter metanolskandalen.

Nokså konstant

Tollbeslagene av brennevin med alkoholprosent under 60 var høyere i fjor enn året før, men ikke veldig mye: 25.245 liter i fjor mot 25.050 året før. Også vin- og ølbeslagene var større i fjor enn året før: 52.568 liter vin ble beslaglagt i fjor mot 44.625 liter i 2007. Ølbeslaget var 248.059 liter i fjor mot 224.203 liter i 2007.

Mer heroin

Beslagene av narkotikastoffene cannabis, amfetamin og kokain var i fjor omtrent som året før, mens beslagene av heroin var mye større i fjor enn året før. I 2008 ble det beslaglagt 51,8 kg heroin mot 2,8 kg i 2007. – Beslaget av heroin i fjor var ikke spesielt høyt. Det var mer spesielt at det var så lavt i 2007, sier underdirektør Geir Høiseth. Han sier at beslagene av de fire store narkotikagruppene cannabis, heroin, amfetamin og kokain er mer enn doblet siden 2000, og seksdoblet siden 1990. Kokainbeslaget i fjor var vel 63 kg, som er noe lavere enn i 2007 da det ble beslaglagt vel 71 kg kokain. Amfetaminbeslaget var i fjor 274,6 kg mot 323,2 kg i 2007. Cannabisbeslaget i fjor var 342,7 kg mot 327 kg i 2007.

Tobakk og valuta

Beslagene av tobakksvarer var noe mindre i fjor som året før: 1.654 kilo røyketobakk ble beslaglagt i 2008 mot 2.111 kilo året før. Antall beslaglagte sigaretter summerer seg til 7.187.805 fjor mot 7.658.800 sigaretter i 2007. Statistikken viser også at tollvesenet aldri tidligere har beslaglagt så mye valuta som i fjor. I alt ble det avdekket forsøk på smugling av drøyt 19 millioner kroner, som er nesten 7 millioner kroner mer enn året før.(©