Så mange flyktninger vil kommunene våre bosette

Alle kommuner har fått brev med oppfordring om å bosette flere fram mot 2019.

Ordfører: Arild Iversen (KrF). 

Nyheter

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) mener det samla er behov for å bosette 50.000 flyktninger i fireårs-perioden 2016–2019.

– Vi ønsker at kommunene skal tenke mer langsiktig når det gjelder bosetting, sier ass. regiondirektør i IMDi Midt-Norge, Rune S. Foss. Ifølge han bør kommunene bruke mer tid på å langtidsplanlegge bosetting og integrering.

I tabellen under kan du sjekke hvor mange flyktninger din kommune er anmodet om å bosette i 2017–2019. Den siste kolonnen er slått sammen, slik at hvis det står «30», er det 30 for hvert av årene, altså 60 totalt.

Oppjusterer

I Volda vedtok kommunestyret å ta imot 25 i snitt per år, men på grunn av den ekstraordinære flyktningkrisen, har kommunen oppjustert vedtaket sitt til 40 for 2015.

– Vi gjør dette for å avhjelpe den store krisa rundt syriske flyktninger. Samtidig har vi sagt at vi er innstilt på å gjøre det samme i 2016, men en forutsetning er at staten dekker alle ekstrakostnader, sier ordfører Arild Iversen (KrF).

Bosetting av flyktninger

En strek i tabellen betyr at vedtak ikke er fattet ennå for 2016.

KommuneVedtak 2014Vedtak 2015Vedtak 2016Anm. 2017Anm. 2018 og 2019

Ålesund

50

90

80

90

90

Skodje

10

5

-

14

12

Sula

12

12

-

25

25

Haram

24

22

15

30

25

Giske

10

20

25

25

20

Stordal

0

0

-

10

10

Norddal

0

5

5

10

10

Stranda

0

0

-

14

12

Sykkylven

19

10

14

25

20

Volda

30

40

-

40

30

Ørsta

21

25

15

33

30

Herøy

10

20

20

30

25

Ulstein

20

32

27

27

25

Hareid

10

10

10

17

15

Sande

0

10

10

14

10

Vanylven

0

11

7

15

10

Ørskog

0

5

5

14

10

Vestnes

10

10

10

21

15

Rauma

0

10

21

21

18

Sandøy

0

0

-

12

10

Midsund

0

0

-

14

10

Eid

30

34

30

40

35

Selje

7

10

-

15

10

Vågsøy

10

15

15

15

10

Stryn

25

32

25

25

25

Hornindal

0

5

5

10

10

Det er Foss i IMDi som har hentet ut tallene for Sunnmørsposten. Han mener at det er et interessant funn at det ut ifra materialet kan se ut som at en del av kommunene i dekningsområdet ikke har vist like stor vilje som ellers i regionen til å fatte høgere bosetningsvedtak i 2015 og 2016.

Alle kommuner i hele landet har fått anmodningsbrevet fra IMDi. Totalt for region Midt-Norge er det en økning i vedtak om bosetting fra 1296 i 2014 til ca. 1820 i 2015. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8.000 syriske overføringsflyktninger i perioden 2015–2017. I 2015 trenger totalt over 13.000 flyktninger bosetningsplass, men ifølge Foss er det realistisk å bosette 10.500 basert på vedtakene i norske kommuner.

– Langsiktige vedtak kan gi bedre forutsigbarhet, påpeker han. Samtidig er det svakheter med beregningene som er gjort. Behovet vil naturlig variere basert på tilstrømmingene til Norge sett ut ifra verdenssituasjonen.

Les også: Elever med sterkt dikt om båtflyktningene

Frivillig

Kommunenes størrelse og kapasitet ligger til grunn for oppfordringene.

– Alle kommuner får et tall vi ønsker at de vedtar, så er det slik at det å bosette flyktninger er frivillig. Man står altså fritt til å si nei og redusere antallet, påpeker Foss. Det betales ut et ekstratilskudd på visse vilkår til kommuner som bosetter flere enn oppfordringen for 2015 fra IMDi, som er et gjennomføringsorgan for integreringspolitikken under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

Les også: – Det går ikke an å la være å engasjere seg, sier de to kvinnene


Aylan og familien bodde i Tyrkia

Istanbul (NTB-DPA): Bildene av tre år gamle Aylan Kurdis livløse kropp har rystet en hel verden. Nå viser det seg at familien bodde i Tyrkia, som så mange flyktninger fra Syria.