– Bysentrum forfaller

Bysentrum er i ferd med å forfalle, og jugendhus som ikke er renovert er de rene brannfeller, mener Bjarne Haagensen.
Nyheter

I februar sa et enstemmig plansakutvalg nei til at en ny søknad om ei gangbru over Storgata blir fremmet for videre behandling. Nå krever Brødrene Jangaard A/S at saken tas opp i bystyret. Noe endret. Brødrene Jangaard A/S fikk nei i 2005 også, men denne gangen var forslaget noe endret. Blant annet var det snakk om en omfattende bearbeiding av fasaden på Møller City. Et enstemmig plansakutvalgt sluttet seg til administrasjonens konklusjon om at den reguleringsendring som måtte foretas vil være i strid med overordna bestemmelser knyttet til gateløp, skiltlinjer og kvartalsstruktur, samt bevaring av gjenreisningsbeyggelsen. I følge plan- og bygningsloven kan Brødrene Jangaard kreve at saken legges fram for bystyret. Kort og konsist. I et kort og konsist brev skriver Brødrene Jangaard at det vil være av betydning for byen om bystyret kunne diskutere utviklingen i Ålesund bysentrum. Rene brannfeller. "Bysentrum er i ferd med å forfalle. Selv om fasadene er fine å se på, er de ikke renoverte jugendhusene de rene brannfeller. Samtidig er bjelkelagene angrepet av sopp og innvendig treverk av lav standard. Dersom ingen ting blir gjort, vil byens politikere og vi andre få oss store overraskelser innen få år", heter det i brevet fra Brødrene Jangaard. Utdyper. Brevet er undertegnet av Bjarne Haagensen som mer enn gjerne utdyper synspunktene. Fra sitt hjørnekontor i 8. etasje i Jangaard-bygget på Grimmerhaugen har han godt utsyn over deler av sentrum, og vet hvor dårlig tilstanden er i mange av husene fra gjenreisingsperioden etter bybrannen i 1904. I fullt forfall. – Jeg er ikke så sikker på om bystyret vil gjøre det, men de burde ta en gjennomgripende debatt om hva de vil med bysentrum. Som vi skriver i brevet, er mange gamle jugendhus som ikke er renovert, i fullt forfall. De er i realiteten de reine brannfeller. Vet hva som trengs. Vi har de siste årene brukt 10-15 mill. kroner årlig på å renovere den boligmassen vi har, og vet hva som trengs for å få et funksjonelt og tidsmessig hus ut av gamle jugendhus, sier Bjarne Haagensen. Etter hans mening er utbygginga av Ålesund storsenter det beste som har skjedd Ålesund sentrum på lenge. Mange runder. – Vi måtte gå mange runder med riksantikvaren, men vi fikk det til. I de to husene mot Kipervikgata som vi restaurerte, måtte vi for eksempel kjøre ut 40 tonn med leire og ta ut all gammel isolasjon. Vi hadde pålegg om å bevare bjelkelagene, men måtte kutte dem og forsterke dem for å tilpasse dem dagens behov. Frustrerte. Mange er frustrert over at noen få fundamentalister skal diktere hva som skal skal skje og ikke skal skje i Ålesund sentrum. De som hører med blant fundamentalistene, mener også at Trygdegården i Parkgata 2 er noe av det styggeste som er bygd i Ålesund. Det er jeg dypt uenig i, sier Bjarne Haagensen i Brødrene Jangaard. To selskap. Familien Haagensen, Bjarne og de tre sønnene Gunnar, Leif og Knut, står bak Brødrene Jangaard A/S og Jangaard Eksport A/S. Disse to selskapene har samlet ei omsetning på rundt en milliard kroner. Av dette refererer om lag 2/3 seg til produksjon og eksport av fisk, i hovedsak klippfisk, mens mye av eiendomsvirksomheten i Ålesund er samlet i Brødrene Jangaard A/S.