Raset kan ødelegge hus og jernbane

Mannen
  • Et 1.294 meter høyt fjell i Rauma kommune i Romsdal.
  • Er svært rasfarlig og har blitt kontinuerlig overvåket av Åknes/Tafjord Beredskap IKS siden 2009.
  • I oktober i fjor ble flere hus og fritidsboliger under fjellet evakuert i en periode. Geologer fryktet da at det store raset skulle skje, men det ustabile fjellpartiet roet seg.
  • Veslemannen utgjør en mindre del av det ustabile fjellpartiet. Geologer har overvåket området nøye.
  • Øvre deler av fjellpartiet beveger seg nå 5 til 6 centimeter i døgnet, mens nedre del beveger seg 0,5 centimeter i døgnet, melder NVE fredag kveld

Lensmann Andreas Hustad, ordfører Lars Olav Hustad (H) og Arnt Olav Herjehagen i Rauma kommune klar til møte i kriseledelsen.   Foto: Torbjørn Eidhammer

Nyheter

RAUMA (Smp.no): Det har gått noen små steinsprang ved fjellet Mannen i løpet av natten, men utover det betegner politiet situasjonen som uendret.

I samarbeid med NRK viser vi direktevideo fra Mannen (se nederst i saken)


Folk evakueres i Rauma

Politiet evakuerer området under fjellet Mannen.

 

Fredag ble farenivået ved fjellet i Rauma kommune i Romsdal hevet til rød kategori, noe som betyr ekstrem rasfare.

– Bevegelsene i fjellet økte utover fredagettermiddag og nådde et maksimum på 2,2 mm pr time. Etter dette har hastigheten avtatt og ligger nå rundt 1 mm i timen. Det har også vært noe økning i hastigheten i nedre område. Den høye hastigheten skyldes stor nedbør, opplyser sjefsgeolog Lars Blikra.

Tilstanden fremover er avhengig av hvor mye nedbør som kommer.

– Hvor mye nedbør er det som må til?

– Det er vanskelig å si. Det har kommet 40 millimeter siste døgnet. Det må sannsynligvis en del nedbør til, og trolig mer enn vi ser nå. Men det er vanskelig å si, i går kom det for eksempel mer nedbør enn det som ble meldt, sier Blikra.

Følger situasjonen tett

De ni beboerne i området under fjellet ble evakuert, og politiet innførte oppholdsforbud. 350 sauer ble også hentet ut.

Politi og Sivilforsvaret har vært i beredskap ved utkanten av det evakuerte området gjennom natten, og jernbanen er stengt.

- Vi har vurdert at raset kan gå ned til elva, og da er det gårdsbruk og jernbane som kan bli truffet, sier geologen.


Politiet vokter evakuert område

Politi og Sivilforsvaret er på plass ved Horgheim i Rauma.

 

– I løpet av natten er det registrert noen små steinsprang, men det er ikke noen endring utover det. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og geologer overvåker området, sier operasjonsleder Tove Anita Asp i Nordmøre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Raumabanen ble stengt fredag kveld og kriseledelsen i Rauma kommune har møte lørdag morgen.

Krisemøter


– Det blir fylkesberedskapsmøte klokka 11. Her har vi innkalt alle berørte beredskapsetatene, fylkesmannen, Jernbaneverket og andre, sier ordfører Lars Olav Hustad til smp.no.

Han forteller at det etter forholdene går bra med de evakuerte. Kommunen vil her ta en ekstra orienteringsrunde i løpet av dagen.

– Hastigheten i fjellet har avtatt noe i forhold til i går kveld. Årsaken er at det har kommet litt mindre nedbør enn ventet, men det er fortsatt en veldig usikker situasjon, sier ordføreren.

På spørsmål om farenivået blir opprettholdt, svarer Hustad at han ikke tror det blir endring på det, men geologene vil svare mer rundt dette i en pressebrief klokka 13.

Raumabanen vil ifølge Hustad være stengt så lenge det er rødt farenivå.

Venter mer regn

Meteorologisk institutt melder at det vil komme et sted mellom 2,8 og 13,1 mm nedbør ved Mannen lørdag. Søndag er det ikke meldt om nevneverdige mengder. Ifølge Storm er det ventet 9,2 mm bare mellom klokka 11 og 17 lørdag.

Geologene har sett at det er tett sammenheng mellom bevegelsene i fjellpartiet og regnet som kommer.