Har forbindelser til sørside-utbygger

Svein Tømmerdal eier selskaper, sitter i styrer og står på medlemslisten i frimurerlosjen sammen med aksjonærer i Keiser Wilhelm Kvartalet - selskapet som vil bygge ut sørsida i Ålesund.
Nyheter

Svein Tømmerdal sa i avisa 18.juli at han ikke har noe med Keiser Wilhelm Kvartalet as å gjøre. Han sa også at han er bevisst på å opptre uhilda når han føler det er motstridende interesser mellom politikerrollen og advokatrollen. Tredje rolle. Tømmerdal har også en tredje rolle, og det er hva han gjør som privatperson. En sjekk i ulike databaser viser at han har flere forbindelser med eiere bak Keiser Wilhelm Kvartalet, om ikke selskapet direkte. Eier bygård sammen. Svein Tømmerdal eier bygården Keiser Wilhelmsgate 23 sammen med Westrebygg og Giske Eiendom. De eier en tredjedel hver, og han sitter i styret sammen med Asbjørn Westre, Kaj B. Westre og Steinar Giske. Asbjørn og Kaj B. Westre er aksjonær i Keiser Wilhelm Kvartalet via selskapet Ålesund Byutvikling. Kaj B. Westre sitter i styret i Keiser Wilhelm Kvartalet. Steinar Giske er varamedlem. Eier i rederi sammen. Svein Tømmerdal har eierposter og sitter i styrene for selskapene Uksnøy Barents as og Uksnøy Barents KS. Med på eiersiden i disse to selskapene er også Kristian og Berit Westad, via sine selskap. Berit Westad sitter som varamedlem i de to styrene. Asbjørn og Berit Westad er også aksjonærer i Keiser Wilhelms Kvartalet, via selskapene Handelshuset Rønneberg og Korsen Eiendom ans. Berit Westad er styremedlem i Keiser Wilhelm Kvartalet. Sitter i styre sammen. Svein Tømmerdal sitter også sammen med Bjarne Haagensen i styret til Ålesund Havnedrift. Bjarne Haagensen er styremedlem i Brødrene Jangaard, et selskap som også har eierinteresser i Keiser Wilhelm Kvartalet. Brødrene Jangaard eies av Bjarne Haagensen og sønnene Leif, Gunnar og Knut. Gunnar Haagensen er styremedlem i Keiser Wilhelm Kvartalet og Bjarne Haagensen er varamedlem. Frimurere sammen. Svein Tømmerdal er frimurer, og han står på medlemslisten sammen med Hans J. Giørtz i Johannes-losjen Regulus og den høyere losjen Trondhjems Provincialloge. Hans J. Giørtz og sønnen Egil er aksjonærer i Keiser Wilhelm Kvartalet, via selskapet H.I. Giørtz & Sønner. Egil Giørtz er styreleder i Keiser Wilhelm Kvartalet as. Brorskap. Tv2 satte i fjor fokus på Frimurerlosjen der norske menn sverger lydighet og taushet til en lukket orden. Ifølge TV2 har frimurerne møtt kritikk for å hjelpe hverandre opp og frem uten at omverdenen er klar over det. TV2 trakk også frem det problematiske i at enkelte yrkesgrupper, blant annet politikere, er med i Frimurerlosjen. Ikke aktiv. Svein Tømmerdal sier at han ikke har vært aktiv medlem i Frimurerlosjen på mange år. Tømmerdal ønsker heller ikke å gi ytterligere kommentarer til saken.