Brann i bolighus på Flusund:

Dødsbrann henlegges

Politiet henlegger saken der fire unge mennesker omkom i brann i desember i fjor.
Nyheter

Søndag 14. desember 2008 brann det i et bolighus på Flusund i Herøy og fire personer omkom. Politiet opplyser at verken taktisk eller teknisk etterforskning gir grunnlag for å rette mistanke mot noen for å ha forårsaket brannen. Etterforskningen gir heller ikke grunnlag for å konkludere med at brannen har en teknisk årsak. Politiet henlegger dermed saken på grunnlag av mangel på bevis.

Saken ble oversendt til Statsadvokaten 3. juli med forslag om henleggelse. 17. juli 2009 opprettholder Statsadvokaten politiets forslag om henleggelse. De tekniske undersøkelsene gir grunnlag for å konkludere med at arnestedet sannsynligvis er i 2. etasje eller ved enden av trappeløpet fra 1. etg, men det er ikke påvist noen sikker brannårsak. Det er gjennomført en rekke avhør av personer, brannmannskap og ambulansepersonell. Det er også foretatt rundspørring og sporsøk med hund. Politiet har hatt bistand av Kripos til den tekniske etterforskningen.