Ålesund:

Vil tvangsslakte Hundsvær-sauer

- Uforsvarlig, mener Mattilsynet om saueholdet på Hundsvær i Ålesund. Innen mandag må det opphøre, eller så venter tvangsslakting.
Nyheter

Siden høsten 2005 har en ålesunder hatt tillatelse til å drive sauehold på Hundsvær i Borgundfjorden, men det siste året har tilstanden til sauene svært dårlig. Og fordi saueeieren ikke kan bevise at han driver forsvarlig, krever Mattilsynet nå avvikling av saueholdet. Det må skje innen mandag, og eieren har hatt frist til i dag med å komme med sine uttalelser. Så langt har han ikke gitt lyd fra seg. - Dyra lider tilsynelatende av manglende tilsyn og stell. Vi var i fjor vinter på befaring på Hundsvær, og dyra har det ikke bra. Området var helt nedbeita. Manglende oppfølging av dyrene og dokumentasjon på dette er bakgrunnen for vårt varsel om vedtak, sier distriktssjef Kristin Ness ved Mattilsynet i Ålesund. De har ikke vært på Hundsvær siden i høst, og vet lite om tilstanden til sauene nå, men den manglende dokumentasjonen taler for seg.

Strenge krav

Ifølge Mattilsynet har ikke ålesunderen som eier sauene på noe tidspunkt kunne legge fram dokumentasjon på forskriftsmessig tilsyn. Dyrevernloven stiller strenge krav til husdyrhold. Dyra skal ha nok fôr og vann, forsvarlig tilsyn, og sjuke eller skadde dyr skal ha behandling eller avlives. Men på Hundsvær har det vært vanskelig, siden sauene er langt fra tamme, og det er heller ikke bygget innhengning, slik forskriften om velferd for småfe krever. - Sauene skal være så tamme at eieren ikke skal ha noe problem med å få fanget dem. Det er ikke tilfelle, så de har ikke fått tilstrekkelig behandling for blant annet blodsugende parasitter. Det ble igangsatt i fjor sommer, men ikke gitt nødvendig oppfølging, sier Ness. SE OGSÅ: Siste nytt fra Ålesund og omland I varselet om endelig vedtak, heter det at «sauene på Hundsvær [har] blitt utsatt for unødig lidelse i mangel på tilstrekkelig tilsyn og parasittkontroll». - Godkjenninga ble gitt i 2005 for villsauhold, men vilkårene har ikke vært oppfylt, fastslår Ness.

Ihjelsulta

5. mai i fjor ble det obdusert en ekstremt avmagra og blodfattig sau, og inspeksjon av besetninga viste at også flere av de levende dyra var magre. Innvollsorm, sauekrabbe og andre parasitter har fått blomstre opp, og de fleste av sauene lider nå trolig av blodmangel. Om ikke eieren selv sørger for å avslutte saueholdet i løpet av de nærmeste dagene, vil Mattilsynet leie inn mannskap til å ta seg av dette. Det vil i så fall skje for eiers regning, advarer tilsynet i sitt brev til mannen. Sunnmørsposten har så langt ikke lyktes med å få kontakt med saueeieren.