Skarbøvika og Hessa:

– Forsømt bydel

– Hessa og Skarbøvik blir totalt forsømt av Ålesund kommune, mener to tidligere Ålesund-ordførere som selv bor i bydelen.
Nyheter

– Er bydelsutvalget vårt bare til pynt? Og er det bevisst at de styrende politikerne nedprioriterer viktige saker for Hessa og Skarbøvik? Leidulf Dahle og Kjell-Arne Slinning har begge vært ordførere i Ålesund, henholdsvis for Ap og KrF. Men det er først og fremst som engasjerte innbyggere og tidligere medlemmer i Hessa og Skarbøvik bydelsutvalg (i perioden 1995 - 2003) de nå tar kraftig til orde mot det de opplever som nedprioritering av bydelen de selv bor i. Trafikk og skole – Bydelsutvalget her ute har blitt oversett gjennom mange år. Det har tatt opp mange ting som folk her ute er opptatt av, men svært lite har blitt gjort noe med. Trafikksikkerhet, skolespørsmål og den årelange striden rundt "Forargelsens hus" på Slinningen er eksempler de to trekker fram, på saker som har engasjert folk på Hessa og i Skarbøvik. – Fikk sjelden svar – Vi avsluttet vår periode i 2003 med en oppsummering av viktige saker som gjelder bydelen. Som blant annet fortau, trafikkgjerde, fotgjengeroverganger og andre ting. Så vidt vi vet, har også senere bydelsutvalg påpekt de samme forholdene. Men fortsatt er ingen av disse forholdene gjort noe som helst med. Ofte fikk vi ikke en gang svar på spørsmål og innspill til kommunen, sier Dahle og Slinning. Også de siste årene har de fulgt nøye med på hva folk i bydelen er opptatt av, og hva som blir gjort fra de ansvarlige i kommunen. Ny barneskole i Skarbøvik og en forbedring av den vanskelige trafikksituasjonen på øya er noen av tingene de mener bydelen sårt fortjener. – Om få år vil det være 5.000 mennesker bosatt i denne bydelen. Snart må både politikerne og administrasjonen slutte å holde innbyggerne her ute for narr. Dahle og Slinning reagerer svært negativt på det nye skoleforslaget fra flertallspartiene i bystyret. Dette kan innebære at ungdomsskolen i Skarbøvika blir lagt ned og elevene flyttet til Aspøy skole. – Det forslaget er heilt høl i hodet, mener Dahle. – Skolefaglig helt uakseptabelt, mener Slinning, selv tidligere rektor ved ungdomsskolen. – Det vil være en skandale om et slikt forslag blir vedtatt. Det bør aldri skje, mener de. Dersom ungdomsskolen forsvinner, og ny barneskole ikke blir bygget, vil dette kunne ta livsnerven fra lokalmiljøet i bydelen, mener de. Skarbøvik ungdomsskole må nå få sin velfortjente opprusting. Også ny barneskole må på plass, mener de. Håper på bedring De to veteranene håper i det lengste at de styrende ålesundspolitikerne vil prioritere bydelen i tiden fremover. – Det uttrykkes i vakre ordelag at en skal sørge for gode forhold for befolkningen i bydelene. Om det skal skje, så må i alle fall bydelsutvalget bli hørt. Det er ikke nok med ord, vi venter også handling fra kommunen, sier de.