Vil nekte pedofile å bo nær skoler

Frps justispolitiker Solveig Horne vil vurdere forbud mot at pedofile får bosette seg i nærheten av skoler. Helt absurd, mener Thomas Breen (Ap).
Nyheter

Det ble torsdag kjent at lensmannen på Finnsnes i Troms har varslet skole og barnehage om at det er flyttet inn en mann i nabolaget som er dømt for seksuelle overgrep mot barn. - Politiet har handlet helt riktig. Vi bør også vurdere å nekte pedofile gjengangere å bosette seg i nærheten av skoler og barnehager når det er fare for gjentakelse, sier Solveig Horne (Frp), medlem av justiskomiteen på Stortinget.- AbsurdVerken Arbeiderpartiet eller Høyre synes Frps forslag er spesielt godt. - Helt absurd. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det i så fall skal foregå. Hvor i Norge er det langt unna en skole? Uansett hvor du måtte bosette deg som tidligere dømt pedofil, så er du aldri langt unna en barnehage eller skole. Det er ikke sånn vi kan forhindre nye overgrep, vi må gjøre det på andre måter, sier Thomas Breen (Ap) i justiskomiteen til NTB. Breen sier at den sittende regjeringen allerede har kommet med en rekke grep for å sikre barns rettsvern i slike saker, blant annet med ny lovparagraf i forhold til møte mellom barn og voksne på internett.Andre metoderEt annet medlem i justiskomiteen, Elisabeth Aspaker (H), er enig med Breen. - Jeg tror ikke det Frp vurderer er praktisk mulig. Tenk deg Oslo - skolene ligger spredd over hele byen. Og hva er egentlig nær skolen? 300 meter? 100 meter? Jeg tror vi må finne andre måter å håndtere dette på, sier Aspaker til NTB. Horne (Frp) viser til at det er politiets plikt å ivareta samfunnets interesser.- Den pedofile mannen har i grunnen lagt opp til dette selv når han motsatt seg behandling og samtidig bosatt seg der han har gjort, sier Horne