Kongens gull til Leif Hovde

Torsdag får Leif Hovde overrakt Kongens fortjenestemedalje i gull av fylkesmann Ottar Befring. Overrekkelsen skjer på Ynglingen i Parkgata, der Leif Hovde har lagt igjen mye av både sitt ungdomsliv og sitt voksne liv som speiderleder og ungdomsleder.
Nyheter

Leif Hovde (64) får torsdag overrakt Kongens fortjenestemedalje i gull for sin langvarige frivillige innats på mange områder. Han var i mange år leder for ei KFUM-speidergruppe med base på Ynglingen, før han startet ei ny KFUM-speidergruppe medi base i Larsgården, ei gruppe der han var ei drivende kraft i mange år og drev fram til å bli ei mønstergruppe som også sørget for god lederrekruttering til mange typer ungdomsarbeid. Det får vi sikkert høtre mer om når fylkesmannen i morgen overrekker det synlige beviset for den kongelige hederen. Leif Hovde førtidspensjonerte seg som lærer for et par år siden, men er fortsatt aktiv på mange områder, blant annet i lokalpolitikken, der han nok en gang topper KrF-lista ved høstens kommunevalg og er KrFs ordførerkandidat. Sjøl om Hovde har gjort en stor innsats på mange områder opp gjennom åra, er det nok først og fremst hans innsats som speiderleder og ungdomsleder som har vært avgjørende når han i morgen hedres med kongelig gull. Han har vært en pådriver for internasjonal ungdomsutveksling også. Forslaget om at han burde påskjønnes på denne måten kom fra miljøet rundt KFUM og KFUM-speiderne, med Kjell Arne Slinning som en drivende kraft.