Fnyser av baronjakten

Av 77 millioner kroner i offentlig støtte til barnehagedrift, tok eierne 2,2 millioner i utbytte til seg selv. Det vil regjeringen ha slutt på.

Jeg tror ingen kommuner er tjent med at private går konkurs og må legge ned

Bjørn Grønmyr
Nyheter

– Jeg er ingen barnehagebaron, sier Bjørn S. Grønmyr, adm. dir og daglig leder i Grønmyr Gruppen as.

Han bygde sin første barnehage i Ålesund, etter at han ikke fikk barnehageplass til sin egen datter.

I dag har Ålesund full barnehagedekning, og barnehagegründeren eier og driver sammen med kona tolv barnehager i Møre og Romsdal, Hordaland og Sør-Trøndelag med 1.200 plasser og 300 ansatte.

Bare i løpet av 2010 vil ny utbygging gi plass til totalt 1.600 barn.

Utbytte

Konsernet Grønmyr Gruppen AS mottok i 2008 i alt 77 millioner kroner i offentlig støtte til barnehagedrift.

Eierne, som består av ham og kona Kjersti Hagen Grønmyr tok ut 2,2 mill. kr i utbytte.
– Det er urimelig om vi ikke skulle få avkastning. Det er ingen som jobber gratis, kommenterer Grønmyr.

Foruten utbytte hadde daglig leder en årslønn på 888.000 kroner i selskapet.

Konsernet fikk i 2008 et driftsresultat på 10,6 millioner kroner. Ordinært resultat før skatt var 6,8 millioner, mens årsresultatet ble 4,1 millioner.

Barnehagebaroner

Nå vil regjeringen ha slutt på at private aktører tjener millioner på å bygge barnehager for deretter å putte utbytte i egne lommer.

– De 27 milliardene vi i dag bruker på barnehager skal gå til å drive barnehagene og ikke ende opp andre steder, uttaler statssekretær i Kunnskaps- og utdanningsdepartementet Lisbeth Rugtvedt (SV) til NRK.

Regjeringen vil at verdiene skal overføres til staten eller kommunen dersom den private barnehagen avvikles, for eksempel selges.

Har satset

– Vi reagerer på at regjeringen kommer med så radikale forslag. Dette er galskap, hele greia, sier Grønmyr.

Han mener SV ikke har forstått hva det innebærer å være barnehageutbygger. Han viser til at regjeringen og Stortinget inviterte til felles dugnad for å klare å oppnå full barnehagedekning, med det resultat at minst halvparten av barnehagene i dag er private.

– Gründere har gjort en innsats, lagt ned mye arbeid, satset både hus og hjem, for en kan jo ikke bare gå i banken og be om 30 millioner til å bygge en barnehage. Og man må ha noe å vise til. At noen gjør butikk, bør ikke gjøre noe, så lenge en kan levere god kvalitet på barnehagetilbudet, mener Grønmyr.

- Trenger marginer

Ifølge ham klarer private å drive barnehager langt billigere enn offentlige, og samtidig levere bedre kvalitet.

– Stemmer det ikke at offentlige kroner havner i lomma på private?

– Jo, det er rett det. For å drive en bedrift må vi ha marginer med overskudd. Og det å tjene penger, er jo en drivkraft i privat virksomhet, sier Grønmyr.

Han viser til at når man driver en stor bedrift med 300 ansatte, forutsetter det at en må ha marginer å gå på, med overskudd.

Vedtas forslaget om at barnehager ikke kan selges, men overtas av stat eller kommune, vil det ifølge Grønmyr bety konkurs for mange private aktører. Også fordi verdien av bygningene har betydning for balansen i regnskapet, fordi hvis de ikke kan selges, må verdien settes i null, med den konsekvens at det ender med konkurs for mange.

– Jeg tror ingen kommuner er tjent med at private går konkurs og må legge ned, sier Grønmyr.

Kommunisme

Arild Olsen, adm.dir. i Private barnehager landsforbund kaller regjeringens forslag kommunisme, og konfiskering av privat eiendom. PBL viser til at de private eierne bare tar ut om lag 1 prosent i utbytte – noe som tilsvarer 100 millioner kroner i året.

For Regjeringen er lovendringen som nå er på høring i tråd med forbudet mot å ta ut utbytte for privatskoler.