Søstre gjør oss lykkeligere

Søstre virker som en buffer mot depresjon, viser ny forskning.

  Foto: Lien, Kyrre

Nyheter

Det spiller ingen rolle om søsteren er eldre eller yngre, eller om aldersforskjellen mellom søsknene er stor: Søstre verner sine søsken mot å føle seg engstelige, ensomme og uelsket, viser en fersk studie fra Bringham Young University i USA, ifølge Forskning.no.

Brødre har også en positiv betydning, og forskningsresultatene viser at søsken av begge kjønn fremmer medmenneskelige holdninger, men søstre er altså enda litt bedre enn brødre.

– Grunnen kan være at jenter er flinkere til å snakke om problemer, og at det er større sannsynlighet for at de tar en omsorgsrolle, sier en av forskerne bak studien, professor Laura Padilla-Walker til USA Today.

Ifølge studien oppmuntrer både brødre og søstre til positiv atferd som gode gjerninger, å hjelpe en nabo eller ta seg litt ekstra av et annet barn på skolen.

Studien inkluderer 395 familier med minst to barn. (©NTB)