John Fredriksen blir storkunde

Verdens største tankskipsreder har signert bredbåndsavtale med Ship Equip i Ålesund

Kontrakten representerer et viktig gjennombrudd

Ivar Nesset, administrerende direktør i Ship Equip i Ålesund
Nyheter

Ship Equip i Ålesund har signert en avtale med Fredriksen-selskapet Frontline om levering av SEVSAT høyhastighets bredbånd til hele tankskipsflåten.

Avtalen omfatter skip fra Frontline, Golden Ocean og Knightsbridge Tankers som til sammen kontrollerer over 100 skip.

Størst til nå

–Dette er den største enkeltkontrakten Ship Equip noen gang har inngått. Den representerer et viktig gjennombrudd for oss overfor shippingmarkedet, det vil si handelsflåten. Vi har levert i mindre målestokk til denne delen av markedet tidligere, men nå åpner muligheten seg til å tre inn på arenaen for alvor. Markedet internasjonalt omfatter mellom 20.000 og 30.000 skip som ikke har vår type kommunikasjonsløsning, sier Ivar Nesset som er administrerende direktør i Ship Equip.

Kraftig vekst

Siden lanseringen av SEVSAT i 2004 har Ship Equip ekspandert til 120 ansatte, og vokser fortsatt. De var fra starten en nasjonal leverandør, men har siden vokst til å håndtere alle internasjonale markeder.

Til nå er det levert mer enn 800 satellittbaserte anlegg. Ordreboken omfatter ytterligere 200 system, og dermed har Ship Equip solgt over ett tusen system siden starten.

Kontakten mellom Frontline og Ship Equip ble signert tidlig i juni. Flere Frontline skip har alt fått installert og tatt i bruk SEVSAT. Det gjør at de har fast oppkoplet internett, e-post og telefonlinjer, inkludert mannskapstelefon.