Sjukepleier vant forskningspris

Marit Svindseth fra Ålesund vant forskningspris for arbeid med å bedre behandlingen av psykiatriske pasienter.

Ved å lytte og kommunisere åpent og ærlig så kan man lettere unngå at pasienter blir krenket

Nyheter

Prisvinneren har bidratt med forskning på hvordan pasienter opplever akutte psykiatriske innleggelser. Det har gitt nye metoder for å hindre at pasientene opplever krenkelser ved innleggelser.

Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF deler ut Forskningsprisen. Leder Michael Momyr understreker at forskningen har overføringsverdi til andre pasientgrupper.

Sårbar gruppe
– Svindseth har framskaffet metoder for å hindre at pasienter skal oppleve krenkelser ved akutte innleggelser. Dermed oppnår pasientene en raskere og tydeligere bedring av sin lidelse. Hun har dermed bedret behandlingskvaliteten for en sårbar pasientgruppe, sier han.

Prisen består i en diplom og en sjekk på 50.000 kroner og ble utdelt under Forskningsdagene i Kristiansund torsdag.

Doktorgrad
Svindseth var overrasket og glad for prisen.

– Jeg har jobbet med krenkelser i mange år, og er glad for at man nå er mer opptatt av dette fagfeltet, sier hun.

Svindseth, som nå er tilknyttet Høgskolen i Ålesund, har utført forskningen sin ved sjukehuset i Ålesund.

– For å si det enkelt så er konklusjonen at ved å lytte og kommunisere åpent og ærlig så kan man lettere unngå at pasienter blir krenket, sier hun.

Forskningen er basis for Svindseths doktorgradsstudier. Hun skal forsvare avhandlingen sin i en disputas i oktober.