Tingvollkvinne fikk bygdeutviklingspris

Line Nord Stølan i Tingvoll har fått bygdeutviklingsprisen for 2010 i Møre og Romsdal.
Nyheter

Bygdeutviklingsprisen ble etablert av Landbruksdepartementet i 1997 for å være en motivasjonsfaktor for etablerere og småbedrifter. Samtidig skal den være med på å synliggjøre disse og den betydning de har for det totale næringslivet.

Line Nord Stølan kjøpte sammen med samboeren et lite småbruk på Tørrlenna i Tingvoll der det er etablert virksomhet knyttet til hest og tilbud til unge. Siden høsten 2002, da det ble innvilget et etablererstipend, har virksomheten utviklet seg i flere trinn til en virksomhet som sikrer både drift og bosetting på småbruket. Virksomheten bidrar også til at areal blir holdt i hevd på naboeiendommer både ved slått og beiting.Tilbudet på bruket er:

o Rideundervisning

o Rideleirer i alle ferier

o Avlastning for 15 barn/unge

o Skoing av hest

o Oppdrett og salg av hest

o Temming og trening av hestVirksomheten gir full sysselsetting for henne selv i tillegg til at det er to voksne jenter (18 år) der i sommerhalvåret og i helgene. I tillegg har hun hatt praktikant eller personer med behov for arbeidstrening. Hun driver i dag ca 400 daa med eng og beitemark. Dyreholdet er 40 hester som er på beite rundt om i kommunen som sørger for å holde beitelandskapet åpent.