Kaos i Aasen-land

Full nynorsk-krig mellom rektor og professor ved Høgskolen i Volda.

  Foto: Svein Nordal

  Foto: Svein Nordal

Nyheter

– Professor Stephen Walton har ein eineveldig leiarstil etter engelsk modell. Han har mista all tillit.

Denne kraftsalva kjem frå professor Jørgen Amdam på Høgskulen i Volda.

Nynorskfeide

Høgskulen vurderer å kutte mastergradsutdanninga i nynorsk skriftkultur, ei utdanning som vert organisert av Walton sitt Ivar Aasen-institutt

Amdam er svært kritisk til Walton og Ivar Aasen-senteret si organisering.

Ikkje innsyn

– Leiinga og styret har fått lite innsyn i ressursbruken i Ivar Aasen-institituttet, og vi har ikkje fått noko fagleg evaluering av studiet, seier Amdam.

Han fortel at Walton i periodar var borte frå instituttet.

– Vi visste ofte ikkje kvar han var. Han hyrte inn vikarar, og vi fekk klager frå studentar, seier Amdam.

– Du kan trygt seie at Walton etter kvart mista både støtte og tillit frå fagmiljøet og leiinga. Walton var eineveldig, og såg på all innblanding frå leiinga som utidig, seier rektoren.

Feil

– Det Amdam seier er heilt feil, og som leiar burde han ta det opp på ein personalsamtale og ikkje gjennom media, seier professor Stephen Walton.

Han meiner å ha støtte frå både nære kollegaer og studentar, som meiner det er heilt bak mål av rektoren å kome med slik kritikk gjennom media.

Walton seier vidare at styret har krav og på skal få innsyn i alt dei ber om, at reising var ein del av jobben hans og at han ikkje ynskjer å spisse konflikten endå meir. Han ynskjer difor ikkje å forfølgje saka vidare.

Oppfyller ikkje krava

Prorektor Anne Øie fortel at masterstudiet til Ivar Aasen-instituttet på ingen måte tilfredsstiller kvalitetskrava.

– Sidan 2004 er det uteksaminert berre to mastergradsstudentar i året, mot ideelt sett femten. Og styret har aldri fått noko evaluering av kvaliteten på studiet, seier Øie.

Uoversiktleg

Øie og Amdam meiner organiseringa må revurderast. I dag er det nynorske fagmiljøet det reine konglomeratet.

– Fagmiljøet er delt mellom Ivar Aasen-institituttet, Nynorsk-senteret, lærarutdanninga og mediefag. Det gjev lita slagkraft utover, seier Amdam.

Mållagskritikk

Høgskulestyret utsette i går endeleg vedtak i saka. Leiar i Noregs Mållag, Håvard Øvregård, var til stades på styremøtet.

– Skulle ein velje å leggje ned mastergradsstudiet, så er det jo ei nedbygging. Mållaget har ikkje noko syn på konkret organisering av det nynorske fagmiljøet på Høgskulen i Volda, seier Øvregård, som meiner rektoren burde ha tatt opp problema med Walton internt.