Sjukehusmareritt for Anne (45)

Hjerteopererte Anne Ullahamar opplevde forholdene på Ålesund sjukehus som svært kritikkverdige.
Nyheter

– Til slutt måtte jeg løse ut nødalarmen i mottakelsen for å få hjelp, sier Ullahamar.

Slikt burde ikke være nødvendig, mener hun.

Hjerteoperert

I en alder av 45 år fikk hun vite at hun hadde en medfødt hjertefeil. Hun ble hjerteoperert på Rikshospitalet 15. desember, og rutinemessig overflyttet til Ålesund sjukehus. Så langt hadde alt gått fint.

Hun ankom Ålesund sjukehus som varslet. Ved mottakelsen ble blodtrykket målt. Hun fortalte at hun hadde store smerter, var tørst og sulten. Det var mange timer siden hun hadde fått medisiner, spist og drukket.

– Men ingen ting skjedde, forteller hun. Mora hennes gikk til slutt i sjukehuskiosken og kjøpte vann og en banan til henne. Etter en time begynte smertene å bli uutholdelige.

Fortvilet

Hallo? På spørsmål til forbipasserende sjukehuspersonale om hvorfor hun måtte ligge så lenge i mottakelsen når hun skulle innlegges, skal hun ha fått til svar at dette var interne rutiner ved sjukehuset. Andre hun spurte, skal ha sagt at de ville undersøke og gi tilbakemelding. Men ingen ting skjedde. Etter nesten to timer hadde hun fått nok.

– Jeg så meg nødt til å utløse alarmen. Klokkene kimet i hele avdelingen og kvitkledde kom ilende til fra alle kanter, forteller hun. Få minutter etter var hun på veg opp til sengeposten.

Hygiene

Da fikk hun neste overraskelse. Sengeplassen på medisinsk avdeling var ikke rengjort. Med operasjonssår og risiko for bakterieinfeksjon, hadde hun ventet bedre hygieniske forhold.

Så fikk hun endelig mat, drikke og medisiner, 7-8 timer etter hun sist fikk det på Rikshospitalet. Hun sovnet utmattet.

Da hun så ble vekket av en lege som ville vite om hun pleide å ta en av medisinene flytende eller i pilleform, visste hun ikke hva hun skulle si.

På Rikshospitalet hadde hun fått så mange medisiner, også via kanyler. Hun ba derfor legen lese legejournalen fra Rikshospitalet eller ringe. Utrygghetsfølelsen bare vokste.

Stryk

– Mitt førsteinntrykk av Ålesund sjukehus stod til strykkarakter. Kontrasten til Rikshospitalet var enorm, og jeg ønsket meg tilbake til trygge og profesjonelle omgivelser, forteller hun.

En kvinne på 82 år som hun delte rom med, kom fra St.Olavs Hospital. Hun måtte også ligge på mottakelsen i Ålesund i fire og en halv time før noe skjedde, forteller Ullahamar.

Fikk infeksjon

Da Ullahamar senere måtte bytte rom, opplevde hun at alle eiendeler ble kastet opp i sjukesenga, både utesko, ytterjakke, kofferter og ryggsekk, uten tanke for hygiene og bakterier.

– Er dette rutinene ved flytting på sjukehuset? spør hun.

Med et stort operasjonssår nedover brystkassa, og risko for infeksjoner, nektet hun å legge seg i sengen før de hadde skiftet sengeklær.

Lille julaften ble hun utskrevet. Hun hadde fått infeksjon i operasjonssåret og fikk antibiotikakur. Infeksjonen ble kurert.

Advarer

Ullahamar ønsker at andre pasienter skal slippe å bli møtt på samme måte, og har sendt klage til fylkeslegen, fagdirektør i Helse Sunnmøre, klinikksjef ved medisinsk klinikk og styrelderen i Helse Sunnmøre.

Hun understreker at det ikke er en klage rettet mot helsepersonell, men på systemsvikt.

En bedre og mer forberedt mottakelse ved planlagte overflyttinger fra Rikshospitalet og St. Olavs, bedre renhold og hygiene etterspørres. Hun stiller også spørsmål vedrørende medisinering, om hvorfor sjuke pasienter skal innblandes i faglige spørsmål.– Fryktelig beklagelig

Klinikksjef Torstein Hole ved medisinsk klinikk, synes det er fryktelig beklagelig det Anne Ullahamar har opplevd.

– Jeg kjenner saken utifra klagen hun har sendt. Det er fryktelig beklagelig det hun har opplevd. Vi har nå sendt saken til Kvalitetsrådet for behandling, sier Hole.

Gjennomgår rutiner

Han peker på at de som var på vakt vil få anledning til å se på hva som har hendt. Dette gjelder også ansvarlig for mottak av pasienter som er blitt overført fra andre sjukehus.

– Pasienten har hatt en uheldig opplevelse som vi selvsagt beklager. Mer kan jeg ikke si nå. Først når vi har hatt saken til behandling vil vi kunne si hvilke tiltak vi vil sette i verk, sier Hole.

Fagdirektør Odd Veddeng er kjent med klagen fra hjertepasient Anne Ullahamar. Han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Når pasienter overføres fra andre sjukehus, hvor vanlig er det da at pasienter blir liggende i mottakelsen i flere timer, før de får komme på den sengeposten de skal?

– Ofte skal en pasient kunne dra direkte til sengeposten. De fleste skal det. Akuttmottaket prøver vi å reindyrke til akuttmottak, sier Veddeng.

– Hvor vanlig er det at sjukehuset legger kofferter, bagger, klær og utesko oppi senga til nyopererte pasienter?

– Jeg tror det er forholdvis vanlig å legge klær og anna oppi senga, men utesko skal ikke oppi senga uten å pakkes inn. Og det er ikke nødvendigvis uhygienisk. Pasinter er bandasjert og ligger ikke med åpent sår, påpeker Veddeng.

– Forventes det at pasienter skal kunne svare på om de skal ha medisin intravenøst eller i pilleform?

– Vi forventer ikke at pasienter under behandling skal kunne svare. Det skal jo foreligge skriv om det. Å spørre pasienten er greit nok, men det må ikke spørres på en slik måte at pasienten tror det er den eneste informasjonen sjukehuset har, sier Veddeng.