- Erna nyter stor lojalitet

Nesten ni av ti som stemte på Høyre i 2009 ville gjort det samme dersom det var valg nå.

Høyreleder Erna Solberg har de mest lojale velgerne. 

Nyheter

Høyreleder Erna Solberg seiler i medvind og har enorm støtte blant gamle velgere. Det viser underlagsmaterialet i meningsmålingen som Sentio har uført for Sunnmørsposten i februar. Ikke bare har Høyre en framgang på 0,8 prosent fra januar til februar, og er nå landets nest største parti, det er også her en finner de mest lojale velgerne.

Les mer: Bunnmåling for SV

Hele 86,7 prosent av de som stemte på Høyre ved 2009-valget sier at de ville gjort det samme dersom det var valg nå. Høyre har dermed en betydelig høyere velgerlojalitet enn noen av de andre partiene.

Blant Frps og KrFs velgere er det 72 prosent som har beholdt sin 2009-lojalitet til partiet, mens de tre regjeringspartiene sliter med lojaliteten. Av alle som stemte på Arbeiderpartiet i 2009 er det nå 60,7 prosent som sier at de vil gjøre det samme, mens Senterpartiet (63,2 prosent) og SV (44,6 prosent) også kan sies å ha svak lojalitet blant gamle velgere.

Hjemmesitterne

Ved valget i 2009 satt en betydelig del av velgerne hjemme. Blant disse har både Høyre og Arbeiderpartiet mye å hente, eller sagt på en annen måte: Det er Høyre og Ap som vil tjene mest på høy valgdeltagelse, i det begge har en såkalt "mobiliseriongsprosent" på 11,2 prosent i denne gruppen.

Frp kan notere seg for 9,3 prosent, mens det for de andre partiene er snakk om prosenter fra tre og ned mot null når det gjelder mulig mobilisering i gruppen hjemmesittere.

Vinner fra mange

Bakgrunnstallene viser at av morgendagens Høyrevelgere kommer 10 prosent fra Arbeiderpartiet og 12 prosent fra Frp. Når Høyre siden valget i 2009 har hatt en framgang på hele 8,3 prosent, skyldes det altså i stor grad at tidligere Ap og Frp-velgere har skiftet parti. Blant gamle velgere i de andre partiene er det nesten ingen oppgir at de nå kommer til å stemme på Høyre.

Mange usikre

Bakgrunnsmaterialet viser at det er stor usikkerhet blant velgerne og aller største er den blant SV-velgerne. 32,4 prosent av de som stemte på SV i 2009 oppgir nå at de er usikre på om de ville gjort det samme dersom det var valg nå.

Også Venstre (26,5 prosent), Senterpartiet (26,3), KrF (25,0) og Arbeiderpartiet (24,3) har mange usikre velgere i sine rekker. Minst usikkerhet er å finne blant Høyres velgere. Bare 8,7 prosent av dem som stemte på Høyre i 2009, oppgir nå at de er usikre på om de ville gjort det samme dersom det var valg nå.

Relaterte saker: