Vil ha mer sykehus-spesialisering

Jens Stoltenberg brukte det meste av landsmøtetalen til å forsvare og forklare behovet for sykehuskutt og tydeligere arbeidsdeling mellom sykehusene.
Nyheter

Dagen etter at Sp-leder Liv Signe Navarsete lot sin frustrasjon over Ap sykehuspolitikk få fritt utløp, slo Ap-leder og statsminister Jens Stoltenberg tilbake. Store dele av talen til landsmøtet var et kraftfullt forsvar for behovet mer spesialisering mellom sykehusene. Stoltenberg brukte gutten i Stordal som ble funnet kraftig nedkjølt utenfor hjemmet sitt og ble sendt til St-Olav i Trondheim, som et av mange eksempler.

- Hvis du for eksempel havner i en alvorlig ulykke, så er ikke det viktigste at det er et lokalsykehus i nærheten. For det er etter all sannsynlighet ikke dit du fraktes uansett, påpekte Stoltenberg.

- Alt peker i retning av at vi trenger sterk spesialisering, samling av funksjoner og fagmiljøer, fastslo Stoltenberg, og brukte brannskadeavdelingen ved Haukeland som eksempel.

- Blir du virkelig alvorlig brannskadd. Uansett hvilke fylke, hvilken fjordarm eller dal du måtte befinne deg i, så er det om å gjøre å få deg til Haukeland, for der er de best på brannskader.

Dagen derpå: Gjorde opp med statsråden

Mer politisk styring

Stoltenberg gikk også til rette med dem som hevder at politikerne har for lite styring av helsepolitikken og sykehusene.

- Vi har aldri hatt mer politisk styring enn i dag. Statlig eierskap sikrer en helhetstenking og helseministeren har ansvaret for all virksomhet i sykehusene, påpekte Stoltenberg, men han åpnet for en gjennomgang for hvordan de regionale helseforetakene fungerer.

- Vi foreslår en evaluering av de regionale helseforetakene. Det skal ikke være noen tvil om at sykehusene våre er politisk styrt og har bedre helsetjenester for hele befolkningen som overordnet mål, sa Stoltenberg.

Han kom også med en klar beskjed til dem som vil bevare alt som det har vært.

- Hvis vi tviholder på løsninger og strukturer fra fortida, går det med sikkerhet galt.

Samhandlingsreform

Han varslet at regjeringen i morgen legger frami statsråd tre nye dokumenter for å realisere samhandlingsreformen.

- Teknologiske nyvinninger, en aldrende befolkning og nye sykdommer. Våre oppgaver er å gjøre helsevesenet i stand til å møte disse tunge drivkreftene, fastslo Stoltenberg.