– Fjern foretakene

Bjørn Jacobsen krever at fylkestinget igjen får ansvaret for sjukehusa.
Nyheter

– Ordningen med helseforetak var lite vellykket, og det må en reversering til slik at fylkestinget igjen får ansvaret for sjukehusa, sier førstekandidaten for SV til fylkestingsvalget.

Han argumenterer med at ingen har gitt mer helse til folk i Møre og Romsdal og bygget flere sjukehus enn nettopp fylkestinget.

Oppløftende

Bjørn Jacobsen synes det er oppløftende at SV går fram 2,1 prosent på meningsmålingen i forhold til valget i 2007, og får en oppslutning på 6,5 prosent, noe som ville ha gitt tre plasser i fylkestinget mot to i dag.

– SV er vel ikke det partiet som er altfor godt vant med gode meningsmålinger, sier han.Total utskifting

For SV blir det total utskifting, siden både Laila Skaret og Jan Magne Dahle takker for seg. Nå ligger det an til at fylkestingsgruppa kan utvides fra to til tre.

– De tre første på lista er som førstereisgutter og -jenter regne, sier Jacobsen.

Selv har han fartstid fra Stortinget, andrekandidat Ingrid Opedal fra Volda har lang fartstid i lokalpolitikken mens tredjekandidat Line Karlsvik fra Kristiansund har erfaring fra lokalpolitikken.

Nå gler Bjørn Jacobsen seg til den kommende valgkampen.

Sjukehusstraff

Han tror sjukehusstriden i den nordre delen av fylket forklarer den straffen Arbeiderpartiet har fått på denne målingen. Bjørn Jacobsen er imidlertid ikke helt fornøyd med eget parti heller, og sier at SV sentralt er altfor taus i spørsmålet om sjukehus.

– Spørsmålet om sjukehus ligger og flyter, noe som hele regjeringen blir straffet for, sier han og krever en klargjøring, både om hvor mange sjukehus vi skal ha her i landet og hva et lokalsjukehus skal inneholde.

Holder ikke løfter

– Velgerne opplever det slik at regjeringen ikke holder løftene i Soria Moria-erklæringen. Mangel på klargjøring gjør at folk blir både forvirret og usikre, sier han.

Bjørn Jacobsen ser for seg at samhanlingsreformen er en stor mulighet for kommunene til å skaffe seg fagfolk som sjukepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og leger.

– Hensikten er å få ned antall kostbare liggedøgn på sjukehusa og heller behandle folk lokalt. De som klarer det, vil få belønning. Mellom fire og seks milliarder skal flyttes fra spesialisthelsetjenesten og ut i kommunene, forklarer førstekandidat for Møre og Romsdal SV til fylkestingsvalget, Bjørn Jacobsen fra Molde.