Høyre formidabelt fram i Ålesund

Tverrpolitisk liste nesten utradert, i følge fersk meningsmåling.
Nyheter

Høyre har en formidabel framgang i Ålesund og får en oppslutning på 30,7 prosent mot 17,4 prosent ved kommunevalget for fire år siden.

Dette viser en meningsmåling som Infact har gjennomført for Norsk Telegrambyrå for fem dager siden.

Tverrpolitisk liste som ved valget i 2007 fikk ei oppsluning på 9,7 prosent blant velgerne, kommer til å bli nærmest utradert, dersom en skal tro denne meningsmålingen. Bare 2,2 prosent av innbyggerne ville gitt sin stemme til Tverrpolitisk liste dersom det var valg i morgen.

For de andre partiene er utslagene mindre i denne målingen for kommunevalget i Ålesund. Men tendensen er at alle lekker velgere til Høyre.

Slik er oppslutningen om de forskjellige partiene på Infacts måling:

(I parantes står oppslutninga av valget i 2007)

Arbeiderpartiet 19,9 % (20,3 %)

Fremskrittspartiet 24,0 % (26,8 %)

Høyre 30,7 % (17,4 %)

Kristelig Folkeparti 11,4 % (11,6 %)

Venstre 4,0 % (5,1 %)

Sosialistisk Venstreparti 5,4 % (5,2 %)

Senterpartiet 2,2 % (2,9 %)

Rødt 1,0 % (1,2 %)

Andre partier (Tverrpolitisk liste) 2,2 % (9,7 %)Godkjente valglister ved kommunevalget i Ålesund 2011