Vil stelle til elv og kanal i Spjelkavik

Gamleelva og kanalen gjennom Spjelkavik kunne vært til pryd. I dag ligger her rot og rusk og rask av alle slag.

  Foto: Morten Hjertø

  Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Forretningsmannen Leif Sunde som lærte å svømme i kanalen, synes det er tragisk at vassdraget gjennom sentrum ser ut som det gjør.

- Selv eier jeg bare en prosent langs Gamleeleva. Men for et par år siden foreslo jeg å sette opp en natursteinsmur i 30 meters lengde langs elva der Bunnpris i dag er. Her kunne vi få til et par-tre meters bredt fortau langs elva og pent gjerde, forteller Leif Sunde.

Dessverre skjedde ikke noe, fordi kommunen ville jeg skulle fortsette nedover. Det hadde kostet for mye, opplyser han som hadde et anbud på 372 500 kroner med moms.

I sommer skal han enda en gang leie folk fra Stordal idrettslag til å rydde opp.

For lite vann

Gjennom Spjelkavik går en kanal som som er steinsatt flat i bunnen og murte sider. Kanalen førte i sin tid vann til kraftstasjonen ved Spjelkaviksjøen.

Den flate kanalbunnen er i dag dekket av sprengstein, plastrør, sykler, handlevogner, presenninger og boss av alt mulig slag.

- Det var svenske rallare som bygde kanalen. Min bestemor kokte til dem. Kanalen kan ikke lenger være noen kanal, for det er for lite vann til både kanalen og elva, sier Leif Sunde.

Mangelen på vann skyldes at Ålesund vannverk selger så mye drikkevann at det ikke er nok igjen til vassdraget.

Fordi det er for lite vann i Gamleelva, vil Leif Sunde at kanalen blir tørrlagt og alt vannet blir sendt i elva.

- Men hva skjer da med kanalen?

- Der kan man rydde opp og bruke den til spaserveg. Her er ikke nok vann til både elv og kanal, foreslår Leif Sunde.

Ønsker kontaktmøte

Det er flat fin bunn i kanalen som kommunen eier.

Mens vi står på brua over kanalen, kommer Jan Auning i Fellesforbundet som har kontor i området.

- Det er ille å komme her hver morgen og se rotet. Her kunne det vært så fint, sier han.

Leif Sunde ønsker kontakt med kommunens folk.

- Vi må snakke sammen og legge en plan for hva vi kan gjøre. Vi som eier langs vassdraget kan bistå, men vi må først ha et møte med de ansvarlige der vi kan bli enige om å gjøre noe. Vi trenger en plan for hva vi skal gjøre, sierLeif Sunde.

Må ha møte

Virksomhetsleder Ingmund Alvestad tar imot ønsket om å møte med åpne armer. Han sier at kanalen som teknisk kulturminne er regulert som vassdrag, men her må ryddes opp og kommunen ønsker en løsning på problemene i samarbeid med alle.

Man ønsker tilstelling langs kanal og elv.