– Ikke sinnssyk

– Det at man dreper 93 mennesker, er i seg selv ikke noe bevis for at en person er sinnssyk, sier mangeårige leder av Den rettsmedisinske kommisjon, Randi Rosenqvist.
Nyheter

Rosenqvist, som nå er medlem av kommisjonen, sier til NRK at det som hittil har kommet fram, ikke tyder på at Anders Behring Breivik har en psykiatrisk lidelse. Hun tilføyde samtidig at det er de psykiatrisk sakkyndige som skal vurdere spørsmålet under den judisielle observasjonen.

Selv mener hun åpenbart at en person som opptrer så kalkulerende og kaldt, ikke kan ha vært psykotisk da de grufulle handlingene ble gjennomført.

Rosenqvist mener at norsk straffelov ikke har straffebud som gir mulighet for å gi en adekvat straff for handlinger av denne typen. Selv om gjerningsmannen blir dømt til forvaring, mener Rosenqvist at han kan ha egenskaper som gjør at han relativt enkelt kan klare å opptre slik at det ikke blir grunnlag for å forlenge forvaringen.

– Dette vil selvsagt støte rettsfølelsen hos folk, sier psykiateren. (©NTB)