– Ikke skyld på dataspill

– Mediene har kastet seg over ideen om at dataspill var delvis en årsak til Anders Behring Breiviks handlinger. Det har de ikke dekning for, sier Torill Elvira Mortensen.
Nyheter

Grunnlaget for denne påstanden fra mediene, finner vi i Breivik sitt manifest. Der skriver han blant annet: «I just bought Modern Warfare 2, the game. It is probably the best military simulator out there and it’s one of the hottest games this year. (…) I see MW2 more as a part of my training-simulation than anything else. (…) You can more or less completely simulate actual operations.»

Ytre kraft

– Det er ingen forskning som viser at man blir påvirket til å gjøre voldelige handlinger fordi man har spilt dataspill. Vi vil veldig gjerne at det skal finnes en ytre kraft som gjør folk voldelige, for da kan vi bare ta den vekk, så får vi fred. Derfor skylder vi på voldsvideoer og spill, mener Mortensen.

Hun er førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda og har dataspill som forskningsfelt. Hun har for tiden permisjon for å arbeide ved IT Universitetet i København.

Interesse for vold

Mortensen sier imidlertid at voldelige mennesker oppsøker voldsmedia.

– Det er ikke spillene i seg selv som trigger folk til å utføre voldelige handlinger. Men det er interessen for vold som fører de voldelige personene til disse spillene. Det finnes mye forskning som viser at mennesker som mener at vold løser problem, liker å se på vold, og bekrefte det gjennom medier som er fulle av vold.

Kristen korsfarer

Breivik nevner spesifikt dataspill som en stimulator for vold, men Mortensen mener at han like godt kunne blitt sterkere stimulert fra andre hold.

– Han startet sitt prosjekt før han begynte å spille spill. Det er neppe spillene som har ført han til dette prosjektet. Mye kan være årsaken, for eksempel så han på seg selv som en kristen korsfarer. Ifølge ham er kristendommen helt sentral i det han har gjort. Det er en større del av manifestet hans. Han beskriver seg selv som martyr, forteller hun.

Syndebukk

En annen grunn til at dataspill har blitt syndebukk er antakelsen om at et fremmed medium skader ungdommen på en grunnleggende måte.

– Der en gammel idé som er vanskelig å bli kvitt. Det er alltid det nye fremmede mediet som blir sett som farlig. Og vi er alltid redd for at det er de svake sjelene som blir rammet av dette. På 50- tallet var det tegneserier som gjorde ungdommene voldelige, forklarer forskeren.

– Kan det være at noen har blitt påvirket av dataspill til å utføre voldelige handlinger?

– Det vil jeg ikke spekulere i, avslutter Mortensen.