Sympatibølge over Arbeiderpartiet

Aps oppslutning har økt med over 10 prosentpoeng i dagene etter terrorangrepet. Det viser en ny meningsmåling.
Nyheter

Sentios arbeid med Sunnmørspostens partibarometer for juli var halvferdig da terrorangrepene mot Utøya og regjeringskvartalet ble gjennomført. Det gir tall som gir en unik mulighet til å måle stemningsskiftet i folket som følge av den sjokkerende terroren som ble utført fredag for en uke siden.

Ikke overraskende viser tallene en voldsom framgang for Arbeiderpartiet, mens Høyre og Frp går tilbake.

Varsomhet

Vi understreker at det er grunn til å tolke resultatene med en viss varsomhet. Tallene fram til 22. juli bygger på telefonintervju av 491 personer i perioden fra tirsdag 19. juli til terrorbomben smalt fredag 22. juli.

Videre ble 488 personer intervjuet i perioden fra lørdag 23. til tirsdag 26. juli.

Mobiliserer

Bakgrunnstallene viser at Arbeiderpartiet ikke tar velgere fra andre parti, men at folk som tidligere har stemt på partiet, eller sympatiserer med Ap, nå flokker seg rundt Jens Stoltenberg. En måling i VG tidligere denne uken viste også at folk er svært tilfreds med måten Stoltenberg har håndtert den nasjonale krisen. Det er nok hovedforklaringen på Aps framgang.

Tilbake

Det som er mer overraskende er at Høyre får en så kraftig tilbakegang. Ser en på tallene fram til fredag for en uke siden, lå partiet an til en oppslutning på nivå med den meget gode målingen partiet hadde i juni. Så kom terrorhandlingen og den voldsomme folkelige mobiliseringen mot uhyrlighetene på Utøya og i regjeringskvartalet. Da faller Høyres oppslutning kraftig.

Valgforsker Frank Aarebrot mener det henger sammen med at Høyre allerede før terrorangrepet hadde mobilisert sine sympatisører, og at de derfor er mer utsatt for å få tilbakegang når andre partier, i dette tilfellet Ap, mobiliserer sine velgere.

Les også: Aarebrot overrasket over tallene

Faller

Også Fremskrittspartiet faller i oppslutning. Men de skiller seg fra Høyre ved at de også har tilbakegang i perioden fram mot terrorangrepene. I sum for hele juli målingen, faller Høyre og Frps oppslutning omtrent like mye.

Men isolerer vi resultatet til tiden etter Breiviks terrorhandlinger, så faller Frp betydelig mindre i oppslutning enn Høyre.

For de andre partiene er det bare mindre endringer. Men en kan merke seg at både SV og Venstre synes å ha fått økt oppslutning den siste uken, mens KrF går svakt tilbake.

For Senterpartiet sin del ser det ikke ut som at terrorhandlingene og de påfølgende blomstertogene landet rundt har endret oppslutningen om partiet.

Valg 09

Juni 2011

Før 22. juli

Etter 22. juli

Differanse før/etter terroren

Ap

35,4

26,7

28,1

38,7

10,6

Frp

22,9

22,6

20,3

17,5

-2,8

Høyre

17,2

28,6

28,6

21,5

-7,1

KrF

5,5

4,5

6,1

4,4

-1,7

Sp

6,2

4,7

4,0

4,1

0,0

Venstre

3,9

3,9

3,9

6,0

2,2

SV

6,2

6,7

4,7

6,0

1,3

Rødt

1,3

1,1

2,4

0,8

-1,6

Andre

1,0

0,5

1,2

0,8

-0,5