Flere gudstjenester på hverdager

Biskop Ingeborg Midttømme vil ha flere gudstjenester på hverdager og færre på søndag. Grunnen er prestenes rett til om helgefri.

Det er for å gi prestene fri i helgene

Per Inge Haugen
Nyheter

– Dette henger sammen med prestenes arbeidstidsbestemmelser. Det er for å gi prestene fri i helgene, sier Per Inge Haugen, leder for avdeling for kirkeliv ved Møre bispedømme.

Seks til 12

I et direktiv utsendt fra biskopen blir hver kirke i bispedømmet bedt om å legge seks til 12 gudstjenester i året til hverdager.

Det er biskopen selv som bestemmer hvor mange gudstjenester det skal være i hver enkelt kirke, mens det er Menighetsrådene som avgjør når de enkelte gudstjenestene skal gjennomføres.

– Biskop Ingeborg har startet en revisjon av tallet på gudstjenester i alle kirkene i hele bispedømmet, sier Haugen.

Viktig med søndag

Haugen understreker at søndagen fortsatt er den viktigste dagen for gudstjenester og at de som vil merke omleggingen sterkeste er dem som sokner til kirker som i dag har hyppige gudstjenester.

– Tallet på gudstjenester varierer i dag mye mellom de enkelte kirkene. De trofaste kirkegjengerne som la oss si går i kirken annenhver søndag tror jeg ikke vil merke så mye til denne omleggingen. Men i de tilfellene der en er vant til gudstjenester hver søndag, så vil dette merkes mer, sier Haugen.

– Men søndag er fortsatt hoveddagen for gudstjenester, understreker Haugen.

Trosopplæring

Det er særlig en del av gudstjenestene tilknyttet trosopplæringen som nå vil bli flyttet til hverdager.

– Dette henger sammen med trosopplæringsreformen. En del av de aldersbestemte gudstjenestene er av dem som kan bli lagt til en hverdag, forklarer Haugen.

Mer hverdag

Men i sum er tendens klar. De tradisjonsrike gudstjenestene på søndag klokka 11 er på retur.

– Dette er noe som har skjedd over tid og som henger sammen med prestenes ferie- og fritidsreglement. Men Haugen understreker at kirken fortsatt er svært opptatt av å holde fast ved tradisjonen med gudstjenester søndag formiddag.

– Dette er en veldig viktig dag for oss og vi ønsker å opprettholde denne tradisjonen i flest mulig kirker, sier Haugen. Han forventer ikke store reaksjoner på den omleggingen som nå skjer også som vil gjelde fra først søndag i advent.

– Jeg tror ikke folk vil oppleve de store endringene med det som vi gjør nå, påpeker han.