Unge tror ikke på FNs klimapanel

Under halvparten av norske ungdommer tror FNs klimapanel har rett i at menneskeskapte klimautslipp har er årsaken til mesteparten av den globale oppvarmingen de siste femti årene.
Nyheter

Det viser en undersøkelse avisa Vårt Land omtaler tirsdag, hvor 600 personer i alderen 15 til 24 år er stilt ulike spørsmål om nord-sør-problematikk.

Professor Harald Yndestad ved Høgskolen i Ålesund er ikke overrasket over at bare 48 prosent sier seg enig med det anerkjente klimapanelet.

– Det er ikke noe rart at ungdommen er usikre, ettersom det ikke er funnet noen endelig løsning på klimagåten, påpeker han.

Peker på flere årsaker

Yndestad har analysert hundrevis av klimadataserier for Nord-Europa og blant annet forsket på hvordan klimaet påvirkes av tidevannet.

– Men vi får stadig høre at et overveldende flertall blant forskere støtter konklusjonene FNs klimapanel. Stemmer ikke det?

– Det kan godt hende at det eksisterer en slik oppfatning blant folk, men det er ikke gjort noen undersøkelse om hva alle disse forskerne mener, så det er ikke verifisert, svarer Yndestad.

FNs klimapanel: Vær forberedt på mer ekstremvær
Les også: Gransking renvasker klimaforskere

Selv har han ingen bastant holdning til spørsmålet, og påpeker at klimaet blant annet blir påvirket av naturlige krefter som solenergi, havenergi og jordas bane rundt sola.

– Jeg tror nok de aller fleste forskere mener at det er menneskeskapte årsaker til klimaendringene, men at de samtidig er usikre på hvor stor del som er menneskeskapt og hvor stor del som er naturlig, fortsetter han.

Tekno-håp blant unge

I undersøkelsen avslører også en utbredt oppfatning om at teknologiske nyskapinger kan løse klimautfordringene. Professoren deler bare delvis denne holdningen.

– Det er fint å ha framtidstro, men teknologien kan ikke løse alle typer problem - og hva som er de stor globale klimaendringene, er fortsatt en gåte, svarer han.

Følg smp.no på Facebook

– Men sett at opphopningen av Co2 virkelig er problemet. Tror du dette kan løses ved hjelp av ny teknologi?

– Ja, om det er mulig tallfeste hvor stor betydning dette har, tror jeg det vil være mulig å utvikle teknologi for å løse akkurat det, svarer Yndestad.

– Urovekkende

Fylkesleder Torgeir Vestre i Natur og Ungdom Møre og Romsdal mener det er skuffende at så få av de spurte stoler på FNs klimapanel.

– Jeg synes det er urovekkende, men er samtidig usikker på om det faktisk stemmer. I en tilsvarende undersøkelse utført for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner før jul svarte 80 prosent at de mente menneskeskapte handlinger var en viktig årsak til klimaendringene. Derfor tviler jeg på at den nye undersøkelsen er representativ, sier Vestre til smp.no.

Selv har ålesunderen tiltro til resultatene fra FNs klimapanel.

– Mitt inntrykk er at de som er blitt valgt ut til dette arbeidet er de mest framtredende på sine fagfelt og at det derfor er kompetente personer. Jeg har også inntrykk av at det er bred enighet på klimafeltet blant forskere, sier den engasjerte 16-åringen.

Vil ikke senke levestandarden

I undersøkelsen kommer det også fram at bare 18 prosent av de spurte er villige til å gå betydelig ned i levestandard for å oppnå klimakutt.

– Det er ikke så overraskende. Vi har vokst opp med en høg levestandard og vent oss til det. Samtidig må vi nok regne med at senke levestandarden noe. Jeg tror nok at grep som Co2-rensing og nye energikilder vil være svært viktig i kampen for klimaet, men at vi samtidig må være forberedt på å reise mindre og forbruke mindre inntil mer klimavennlige løsninger er på plass, sier han.

Vestre håper den ventede klimameldingen fra regjeringen vil innebære et skifte i politikken i mer klimavennlig retning. Natur og Ungdom-lederen etterlyser blant annet flere restriksjoner på aktiviteten til oljeindustrien.