Åknesremna utvider seg hurtigere

Hastigheten har doblet seg på bare ett år.

Sprekka ved Mannen utvider seg stadig, fire-fem cm i året

Kjell Jogerud
Nyheter

Åknesremna utvider seg 0,6 mm hver dag. Det er dobbelt så mye som for ett år siden.

– Vi er ekstra på vakt, men i seg selv er dette ikke dramatisk. Det er først når utvidelsen akselererer raskt at faren for ras øker, sier daglig leder for Åkneset, nasjonalt senter for fjellovervåking, Kjell Jogerud til Sunnmørsposten.

Les også: - Storskred innan ein mannsalder

– Hva kan grunnen til denne utvidelsen være?

– Vi har målt høgere grunnvann i sprekka. Det kan skyldes at et utløp er blitt tettet. Så snart nye sprekker åpner seg, vil grunnvannet og presset minke igjen, mener Jogerud.

Er forberedt

Uansett er det ingen fare for at et eventuelt ras skal komme uforberedt på befolkningen. Skredsenteret har to personer som kontinuerlig følger med på prosjektet. En passer på at måleutstyret fungerer som det skal, og en geolog tolker de dataene som kommer inn.

Et eget nettsted forteller til enhver tid beredskapsnivået.

Det er grønt på alle tre overvåkingsprosjekter; Åkneset, Heggura i Tafjord og Mannen i Romsdal. Det er etablert automatisk telefonvarsling til de som vil bli berørt.

Følg smp.no på Facebook

Sommersesong

– For tida forbereder vi aktivitetene til sommeren. I løpet av neste uke og i alle fall uka deretter, skal vi opp til Åkneset for å se hvordan måleutstyret har tålt vinteren. Til sommeren skal deler av utstyret fornyes, sier Jogerud.

– Hva med overvåkingen i Romsdalen?

– Sprekka ved Mannen utvider seg stadig, fire-fem cm i året. Det er mye snø i fjellet, og vi må trolig opp og strø jord på for at snøen skal smelte raskere, sier han.

Se video: Slik blir flodbølgen
Les også: Lager katastrofefilm om kjempebølgen

Ved Mannen er det boret hull i fjellet og der skal de senke ned et 120 meter langt borehullsinstrument. Det måler bevegelsene inne i fjellet. Dette er det andre instrumentet av denne sorten de har på Mannen. Ved Åkneset har de tre slike.

Les flere nyheter fra Indre Sunnmøre på smp.no

Konsulenter

Men senteret har også mye annet å henge fingrene i med generell kartlegging av farlige fjell. De bistår prosjekter både i Sogn og Fjordane og i Kåfjord i Nord-Norge. I vinter starta ÅTB årets første radarmålekampanje I Flåm, Aurland, Sogn og Fjordane Radaren måler avstanden til fjellet.

Ved å sammenligne flere målinger er det mulig å se om det er bevegelse i fjellet.

Målingene gjøres på oppdrag fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU), som vurderer stabiliteten i fjellet. Arbeidet med overvåking av Åkneset starta opp i 1986, og ved Hegguraksla i 2001.Instrumenter

For å sikre stabil og kontinuerlig overvåking, benytter de flere systemer, blant annet GPS, bakkestasjonert radar, laser og vinkelmålere. I dype borehull er det måling av bevegelser, vannivå, temperatur og ledningsevne i vann.