Norges mest attraktive stad

I dag kjem statsråd Navarsete med sjekk og godord til Ulsteinvik.

  Foto: Knut Arne Aarset

  Foto: Staale Wattø

  Foto: Marius Rosbach

  Foto: Torill Myren

Nyheter

Mandag morgon vart det offentleggjort at Ulstein har vunne konkurransen om å vere den mest attraktive staden i Norge.

Statsråd Liv Signe Navarsete kom til Ulsteinvik mandag formiddag for å overrekke prisen «Statens pris for attraktiv stad 2012» til ordførar Jan Berset.

Mykje folk møtte opp på torget for å feire tildelinga og pengane fra kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Ordførar Jan Berset takka for prisen og gode ord.

- Eg er stolt og glad for dei gode orda om Ulsteinvik. Det er nesten som eg skulle sagt det sjøl, smilar ordføraren i norges mest attraktive stad.

Juryen omtalar Ulsteinvik slik:

"Ulsteinvik er et optimistisk tettsted i vekst og utvikling. Kommunen har positiv økning både i folketall og i antall næringsvirksomheter. Folketallet er nå ca 7 800. Det blir arbeidet bevisst med ei estetisk, funksjonell og helhetlig utvikling av tettstedet og tilknytning mellom tettstedet, nærområdene og regionen. Det er organisert et effektivt og målrettet samarbeid mellom kommune, næringsliv og lag/organisasjoner for prosjektplanlegging, finansiering og gjennomføring. Mange tar ansvar for ei positiv stedsutvikling. Spennende prosjekt med bredt og variert innhold er gjennomført, under opparbeiding og i planfasen, for eksempel Arena Ulstein, Saunesparken, ”Trivselsgata”, Sjøborg kulturhus, med mer."Her kan du sjå Ulsteins vedlegg til søknaden om vere den mest attraktive staden i Norge, ein "Clooney-parodi: