Rekordhøg oppklaringsprosent

Aldri tidligere har Sunnmøre politidistrikt hatt en så god oppklaringsprosent som i første halvår 2012.
Nyheter

Oppklaringsprosenten i distriktet lå på hele 50,6 prosent. Landsgjennomsnittet var til sammenligning på 38 prosent.

– Dette viser at vi arbeider riktig. Politidistriktet har et stramt budsjett, men får mye god polititjeneste ut av hver kroner, sier politimester Steven Hasseldal i en pressemelding som ble offentliggjort torsdag.

Politimesteren peker samtidig på en kraftig økning både innen narkotikakriminalitet og seksualforbrytelser.

Han viser også til at politiet på Sunnmøre oppklarer mer vinningskriminalitet, blant annet ved at flere gjengangere er tatt.

Følg smp.no på Facebook

436 narkotikalovbrudd

Første halvår 2012 ble det anmeldt 436 narkotikalovbrudd. Om tendensen fortsetter ut året ligger det an til en solid økning i antall slike lovbrudd i løpet av året.

Hasseldal peker på at flere av sakene omhandler grove narkoforbrytelser.

– Spesielt er det verdt å trekke frem saken hvor en av våre politimenn og hans politihund fant mer enn seks kilo amfetamin ved Tennfjordkleiva. Partiet med narkotika tilsvarer 24 176 brukerdoser og har en anslått gateverdi på 3,6 millioner kroner og er trolig det største narkotikabeslaget som er gjort i Sunnmøre politidistrikt, kommenterer en tydelig fornøyd politimester om saken som nylig førte til at to menn ble dømt til fem års fengsel.

Les også: Dømt til fem års fengsel
Les også: Slik gikk han i «narkotikafellen»

«Fotografsaken»

Seksualforbrytelser økte med hele 79,7 prosent i første halvår i år. En del av dette dreier seg om den såkalte «fotografsaken» som har ført til 36 saker.

Les også: Lokket modeller på nettet
Les også: «Lise» (16) advarer andre jenter

Men også andre typer seksualsaker øker. Politimesteren peker på at slike forbrytelser ofte skjer i det private rom. Han mener det er vanskelig å si om økningen skyldes en faktisk økning i kriminaliteten, eller en økning i antall anmeldelser.

Raskere behandling

Også saksbehandlingstiden går rett veg for politiet på Sunnmøre. Ved utgangen av halvåret lå gjennomsnittlig behandlingstid på 84,5 dager, mot 102,4 i hele 2011.

Les også: Derfor får politiet på Sunnmøre minst penger

Etter at distriktet i fjor hadde svært lang saksbehandlingstid på voldssaker - med 217 dager - fikk disse sakene økt oppmerksomhet. Ved utgangen av første halvår i år er saksbehandlingstiden for disse sakene kommet ned i 97,8 dager.

Hva slags kriminalitet mener du politiet bør konsentrere seg mer - eller mindre - om ? Bruk kommentarfeltet !