- Barnevernsbarna er rettsløse

Norske barnevernsbarn er i prinsippet rettsløse og må få bedre klagemuligheter, mener menneskerettighetsadvokat Gro Hillestad Thune.
Nyheter

Hun mener regjeringens forslag om å lovfestet barnevernsbarnas rett til å bli hørt i sin egen sak, er helt unødvendig.

– Reglene er på plass, bestemmelsene i barnevernloven og menneskerettighetsloven burde være tydelige nok. Problemet er at reglene ikke følges, sier Thune.

Hun mener at barnevernsbarna ikke trenger flere rettigheter på papiret.

– Det barna som ikke blir hørt i sin egen barnevernssak først og fremst trenger, er bedre klagemuligheter. I dag er de i praksis rettsløse, sier den erfarne menneskerettighetsadvokaten som i 15 år var medlem av menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg.

Det er ingen hjelp å få hos Barneombudet som ikke har anledning til å gå inn i enkeltsaker, og Thune mener derfor at barna må skaffes et sted å gå hvor noen kan hjelpe dem med å få fram sin mening.

Kontroll

Tidligere denne uken sendte Barne-, familie- og inkluderingsdepartementet ut sine forslag til endringer i barnevernloven på høring. Lovendringen er en del av regjeringens barnevernløft.

– Det er gledelig og svært nødvendig at regjeringen vil hjelpe de barna som blir overhørt og overkjørt av ansatte i barnevernet, understreker Thune, som stadig får henvendelser som bekrefter at dette er et betydelig problem.

I løpet av 2011 mottok om lag 52.000 barn og unge tiltak fra barnevernet.

Men advokaten etterlyser mer kunnskap og innsikt i hvordan barnevernet fungerer i praksis i kommunene, og er opptatt av at det ikke finnes et effektivt kontrollapparat som ivaretar det enkelte barn når barnevernet av en eller annen grunn ikke lytter til barnet.

Nytt utvalg

Regjeringen vil også at kommunene skal overta mer av ansvaret for barnevernet, men Thune er svært kritisk til å gi kommunene videre fullmakter uten en grundig analyse av de rettssikkerhetsutfordringene som allerede er der i dag.

– FNs barnekomité har gang på gang stilt spørsmål ved om alle norske kommuner virkelig er i stand til å etterleve menneskerettighetene i sin daglige praksis, sier hun.

Hun foreslår å oppnevne et offentlig utvalg som utreder barnevernbarnas faktiske rettsvern og om rettighetene deres i menneskerettighetsloven blir respektert i praksis.