Fant politi-pc hos Sigrid-siktet

En datamaskin med pornografisk materiell ble funnet hjemme hos den siktede ålesunderen i Sigrid-saken. Maskina stammet fra et beslag gjort av Sunnmøre politidistrikt.

Hjemme hos den siktede 37-åringen i Sigrid-saka, i denne blokka i Ålesund, fant politiet en pc full av porno grafisk innhold. Pc-en stammet fra et beslag på Sunnmøre, og 37-åringen hadde fått den av en politimann i Sunnmøre politidistrikt. 

Den suspenderte politimannen blir bistått av advokat Erling Flisnes. ARKIVFOTO: SVEIN AAM 

Nyheter

Nå er en politimann ved Sunnmøre politidistrikt suspendert, i det som kan kalles en intrikat sak.

Kilder Sunnmørsposten har vært i kontakt med forteller at politimannen skal ha fått pc-en etter å ha klarert det med sin overordnede.

– Det har seg slik at det av og til går ut meldinger om at ansatte kan ta med seg overflødig materiell hjem fra politistasjonen, det kan være gamle skap og diverse. En slik melding gikk ut for en tid tilbake, og politimannen fant en pc blant tingene som hadde blitt lagt ut. Han spurte sin overordnede om han kunne ta den med, og fikk etter sigende klarsignal for det, forteller politikilder til Sunnmørsposten.

Pornografi

Politimannen fant etter hvert ut at pc-en ikke virket, og ga den videre til en han visste likte å reparere ødelagte maskiner, den siktede 37-åringen i Sigrid-saken.

Så eksploderte Sigrid-saken, og marerittet starta for den suspenderte politimannen.

– Datamaskinen som sto hjemme hos siktede i Ålesund, ble beslaglagt. Den hadde et innhold som viste seg å være ulovlig, pornografisk materiell. På spørsmål om hvorfor 37-åringen var i besittelse av det, forklarte han at han hadde fått maskinen av den suspenderte politimannen, forteller kildene.

Det førte til at Spesialenheten for politisaker aksjonerte øyeblikkelig, og avhørte den nå suspenderte politimannen.

Etter det Sunnmørsposten erfarer stammer datamaskinen fra en sak etterforsket av et av lensmannskontorene på Sunnmøre. Saken er pådømt og avsluttet.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

Rutiner

Advokat Erling Flisnes bistår politimannen.

– Jeg kan bekrefte at han er suspendert for inntil to måneder mens saken etterforskes, selv om politimesteren ba om seks måneder, sier Flisnes.

Han vil ikke kommentere saken ytterligere.

– Det er flere løse tråder her, og saken er fortsatt under etterforskning. Men jeg vil be Sunnmøre politikammer se nærmere på hvilke regler de har når det gjelder håndtering av beslag, sier Flisnes.

Heller ikke politimester Steven Hasseldal på Sunnmøre vil kommentere.

– Saken er under etterforskning, og jeg kan ikke kommentere den da, sier Hasseldal.

– Har dere gode nok rutiner for å håndtere beslag?

– Vi har egne rundskriv på det, sier Hasseldal.

Leder for Spesialenheten for politisaker i Vest-Norge, Paal-Henrich Berle, bekrefter at politimannen er siktet.

– Vi regner med å være ferdige med etterforskningen i løpet av 14 dager, og politimannen er siktet for tyveri av beslag, sier han.

– Kan saken relateres til andre straffesaker?

– Det jeg kan si er at denne saken dukket opp gjennom en annen sak etterforsket av politiet på Sunnmøre, sier Berle.

– Sigrid-saken?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Berle.

Sunnmørsposten har vært i kontakt med den suspenderte politimannen, men han ønsker ikke å kommentere saken direkte, og henviser til sin advokat.

Følg smp.no på Facebook