- Ikke overraskende

Med bakgrunn i situasjonen i skolen er ikke utspillet fra lærerene overraskende.

Ina Enoksen, leder i Utdanningsforbundet i Ålesund og leder for komité for kultur og oppvekst, Knut Anders Oskarson (H). 

Nyheter

Det sier både leder for Utdanningsforbundet i Ålesund, Ina Enoksen og leder for komité for kultur og oppvekst, Knut Anders Oskarson (H) om varsko-brevet fra ni klubber i Utdanningsforbundet i ålesundsområdet.

Les også: Ålesundslærere roper varsko

- Nå er brevet fra klubbene deres utspill og ikke Utdanningsforbundet i Ålesunds, men også vi ser heilt klart at skolene i Ålesund, med de økonomiske midlene de har til rådighet, vil måtte komme til å bryte opplæringslova. De kan rett og slett ikke klare å løse de lovpålagte opphavene med de midlene de har, sier Enoksen.

- Tallene taler i grunnen for seg sjøl. Ta kuttet som er foreslått i budsjettet når det gjelder Kolvikbakken ungdomsskole som eksempel: Der legges det altså opp til at de skal spare 4,6 millioner kroner, noe som blant anna vil innebære at de må kutte åtte lærerårsverk. Ikke rart lærerne reagerer, sier hun, og legger til at også de er spesielt bekymra for spesialundervisninga.


Uro også i komitéen

Komité-leder Knut Anders Oskarson forteller at han var ukjent med varsko-brevet, inntil han fikk det referert av Sunnmørsposten.

- Når det er sagt, er situasjonen i skolen godt kjent for politikerene, og da budsjettforslaget var til drøfting i komité for kultur og oppvekst nylig, kom det fram uro i forhold til konsekvensene kutta vil ha for spesialundervisninga også der.

- Blei uroa nedfelt i et vedtak?

- Nei. Vi tok rådmannens innstilling til orientering, og varsla at vi vil komme tilbake til saka når budsjettet skal behandles i formannskap og bystyre - henholdsvis 19. oktober og 6. desember.

Tar med brevet til partimessig drøfting

- Hva gjør du sjøl med varsko-brevet, nå når du er kjent med det?

- Jeg vil ta det med meg til de partimessige drøftingene vi skal ha. Høyre ønsker å styrke skolen i den grad det er mulig, og om vi finner ledige milder vil vi forsøke å kanalisere dem dit. Samtidig er kommuneøkonomien slik nå, at det ikke er mulig for noen sektor å unngå kutt denne gangen. Kunsten for politikerne blir derfor å kutte slik at det i minst mulig grad rammer der det vil gjøre stor skade, sier han.

Sentral pott til spesialundervisning?

- Det som kan være aktuelt i forhold til dette med spesialundervisning, er å sette av en sentral pott til slik, snarere enn å styrke rammene til hver enkelt skole. Fordelinga måtte da gjøres av noen i rådmannens stab med arbeidsfelt retta spesielt inn mot skoleverket. Når situasjonen er slik den er, må det tenkes nytt, avslutter han.