Skal vurdere kraftstasjon

Ålesund bystyre skal avgjøre om det blir ny produksjon av kraft ved en gammel kraftstasjon i Spjelkavik.

Kraftkar. Håvard Granodd håper å produsere 967 megawattimer i året ved kraftverket i Spjelkavik. Fallet på stedet er 20 meter.   Foto: Frode Kleiveland

Nyheter

Håvard Granodd ønsker å rehabilitere kraftstasjonen fra 1917. Her håper han å kunne produsere elektrisitet til 40 husstander. Kraftstasjonen, med rørgate og kanal, ble bygd for å levere kraft til Spilkevik Not og Snøre, samt deler av bebyggelsen i Spjelkavika.

Ønsker ny generator

Stasjonen var i drift til 1960-tallet, og har siden stått til forfall. Granodd ønsker å investere omtrent tre-fire millioner på ny generator og opprusting av anlegget. Det innebærer opprenskning av Spjelkavik kanal og inntaksdammen til stasjonen.

På anbud

NVE har tilrådd at Granodd skal få bygge minikraftverk. Det er Ålesund kommune som eier fallrettighetene til Spjelkavikelva. Derfor er det opp til bystyret å avgjøre en overtakelse av rettighetene. Bydelsutvalget i Spjelkavik skal behandle saken i juni, mens endelig vedtak kan komme i mars/april.

Om bystyret går inn for tildeling av fallrettigheter, vil saken bli lagt ut på anbud. Da kan også andre enn Granodd søke.

Den som eventuelt blir tildelt fallrettighetene må deretter søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon.