– Sjølmord av Sp å ofre skipstunnel

Velgerne vil felle en beinhard dom, dersom Sp ofrer Stad skipstunnel i en hestehandel med Ap om veg.

Harakiri. Jan Helgøy minner om at Stad skipstunnel er et lite prosjekt i forhold til ferjefri E39. Foto: Knut Arne Aarset 

Nyheter

Det mener mangeårig forkjemper for skipstunnel gjennom Stadlandet, Jan Helgøy. KrF-ordføreren i Vanylven har solid kontakt med alle deler av det politiske miljøet.

Han mener det blir absurd å sette skipstunnelen opp mot en vegløsning for E39 i Nordfjord.

Se også: Maktkamp om E39 kontra Stad-tunnel

Sp vil tape

– Dette må Sp-leder Liv Signe Navarsete avvise tvert. Jeg trodde Ap lærte ved siste kommunevalg hvordan det går med et parti som overser velgerne på Vestlandet. Sp risikerer det samme, og selv i Rogaland vil Sp tape på et slikt spill.

Helgøy er også er nestleder i styret for Kystvegen Bergen- Ålesund.

– Det er naturlig å bygge en tunnel mellom Breim og Utvik langs E39 i Nordfjord. Det blir to milliarder billigere enn en løsning mellom Anda-Lote.

Land til sjø

Det viktigste med Kystvegen er å flytte gods fra land til sjø. Vegen langs kysten mellom Bergen og Ålesund skal samle opp last som skal sendes videre med båt.

– Godset splittes opp i Risavik ved Stavanger og sendes videre ut i hele verden med båt. Dette er varer som ikke har noe å gjøre på trailere gjennom Gudbrandsdalen.

Lite prosjekt. Helgøy minner om at Stad skipstunnel er et lite prosjekt til halvannen milliard kroner, eller om lag det samme som sikringen av Hjartåberget i Volda.

– Det blir helt feil å sette skipstunnelen opp mot E38, som er et vegprosjekt til et tresifret milliardbeløp.