Lønnsom akse

En rapport utarbeidet av BI anslår at ferjefri veg mellom Ålesund og Molde kan gi en årlig gevinst på 768 millioner kroner.

Ferje Ferja på veg fra Molde til Vestnes er nesten gjemt bak sjøspruten. Møreaksen vil gjøre ferja overflødig.  

Nyheter

Det kommer fram i rapporten ferjefri E39 som legges fram i dag, torsdag. Rapporten er laget av BI-forskerne Torger Reve og Marius Nordkvelde, på oppdrag fra Statens vegvesen.

Klyngeatraktivitet, kunnskapsdynamikk og konvergerende næringsstruktur, er de fine ordene forskerne bruker i rapporten for å komme fram til tallet 768 millioner kroner.

For å si det litt enklere, viser rapporten at ferja er et større stengsel mellom de to Mørebyene enn en skulle tro. Flyttingen mellom byene er beskjeden. I snitt har rundt 20 personer årlig flytta fra Molde til Ålesund de siste ti åra. Motsatt veg har flyttinga vært på rundt 25 personer. En større grad av utveksling av arbeidskraft mellom byene, mener forskerne gir muligheter for betydelig vekst.

Les også: Vestnes - Molde i 2020: 179 kroner

Tettere samarbeid

De to BI-forskerne tror at en ferjefri veg mellom de to byene vil kunne utløse et langt tettere samarbeid mellom byene. Med en reisetid på fra 45 minutt til en time, som Møreaksen vil gi, kan man skape et felles arbeidsmarked som vil sysselsette rundt 42.000 personer. Det er da veksten vil komme, om vi skal tro BI-forskerne.

Sammenslåingen gjennom en ferjefri E39 vil føre til flere og sterkere klyngebedrifter, flere komplementære bedrifter og legge grunnlaget for sterkere vekst i antall ansatte og verdiskapning, skriver Reve og Nordkvelde i rapporten.

Vekst

De viser til at både Ålesund og Molde de siste årene har hatt en kraftig vekst i antall ansatte. Molde har økt klart mest i tallet på sysselsatte, mens Ålesund-regionen har den klart høyeste verdiskapning per hode målt i kroner.

Det vises også til at begge byene kan vise til en økning i tallet på studenter til sine høgskoler, og konkluderer med at en ferjefri forbindelse vil skape et større arbeidsmarked for folk med høgere utdanning.

Og som om ikke dette var nok: En ferjefri forbindelse mellom Mørebyene mener forskerne vil øke muligheten for at unge talent slår seg ned i regionen samtidig som at denne regionen vil bli enda mer attraktiv for så vel norske som utenlandske investorer.