- Svindla finansselskap for 2,7 mill

Tidligere styreleder og daglig leder hos fiskeeksportør Fishco tiltalt for bedrageri og økonomisk utroskap.
Nyheter

Statsadvokaten i Møre og Romsdal har tatt ut tiltale mot den tidligere styrelederen og daglige lederen hos fiskeeksportøren Fishco i Ålesund.

Fishco blei slått konkurs i april i 2010, og samla krav var 25 millioner kroner. Etter konkursen ba bostyrer Erling Flisnes politiet om å etterforske om straffbare forhold lå bak deler av tapet til den største kreditoren - finansieringsselskapet eller factoringselskapet Sparebank 1 Factoring, og dette har altså resultert i tiltale. Factoringselskapet hadde alene et krav på 14,4 millioner kroner.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland på smp.no

For det mest alvorlige tiltalepunktet - grovt bedrageri av 2,7 millioner kroner, risikerer mannen fengsel i inntil seks år:

Tre måneder før konkursen skal mannen ifølge tiltalen ha forleda ansatte i Sparebank 1 Factoring til å utbetale 2.745.000 kroner for to leveranser av klippfisk til Sør-Amerika. Fisken blei imidlertid ikke anskaffa og det oppsto tap eller fare for tap for factoringselskapet med tilsvarende beløp.

I tillegg er mannen også tiltalt for grov økonomisk utroskap: I en periode på vel 16 måneder fra september 2008 skal mannen ha belasta Fishco med til sammen 575.932 kroner i utgifter som ikke vedkom selskapet. Subsidiært skal mannen ha gjort seg skyldig i brudd på aksjeloven ved å ha gitt selskapet Ada Eiendom en kreditt på tilsvarende beløp, uten at sikkerhet var gitt, og utenfor rammene av midler som kunne benyttes til utdeling av utbytte.

Ada Eiendom blei tvangsoppløst i juli 2011, som følge av mangelfulle regnskap.

Statsadvokaten varsler at det kan bli aktuelt å legge ned påstand om erstatning til Sparebank 1 Factoring.

Saka går i Sunnmøre tingrett 10. april.

Følg smp.no på Facebook