Verdens første skipstunnel

Regjeringen setter av en milliard kroner til prosjektet på Stad.

Fiskeri-og kystminister Lisbeth Berg-Hansen mener sikkerhet og framkommeligheten på Vestlandet vil bli bedre etter at Stad skipstunnel er bygd. 

Nyheter

Finansieringen av prosjektet skal inn i den kommende nasjonale transportplanen. Byggingen kan begynne i 2018. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen besøkte Ålesund torsdag. Hun har ansvaret for kyst-delen av den nasjonale transportplanen.

- Jeg anbefalte regjeringen å bygge tunnelen. På Vestlandet har det lenge vært et krav om å få bygget Stad skipstunnel, sier Berg-Hansen.

Ikke nok

En milliard er satt av til prosjektet, men det er ikke nok.

- En milliard er absolutt for lite, men vi har veier og tog som også skal bygges. Vi kan ikke bygge alt på en gang, vi må prioritere, sier Berg-Hansen.

Stad skipstunnel er lagt inn på andre delen av den nasjonale transportplanen. Den andre delen av den nasjonale transportplanen gjelder fra år 2018. Hovedargumentet for ny tunnel er sikkerhet og framkommelighet.

- Det handler om den trafikken vi allerede har. Vi må prøve å få flyttet noe av transporten vi har bort fra asfalten. Hvis ikke stopper det opp. Vi klarer ikke å asfaltere oss bort fra veksten vi har i trafikken, sier Berg-Hansen.

Gammel sak

Berg-Hansen har lenge vært positivt til tunnel-prosjektet. Prosjektet har lenge vært et tema.

- Dette er en gammel sak som endelig har blitt realisert og det er jeg veldig glad for, sier Berg-Hansen.

Også Svein Gjelseth (Ap) er entusiastisk for prosjektet.

- Kysten har stått samlet og arbeidet frem dette prosjektet. Jeg tror prosjektet kan påbegynnes i 2018, sier Gjelseth.