Fjordman om Fjordman-boka

Peder Nøstvold Jensen skriver via epost til Sunnmørsposten at han ikke ønsker å bli intervjuet om Simen Sætres bok, men gir følgende kommentar:

Forfatter Simen Sætre har skrevet boken «Fjordman. Portrett av en antiislamist.»  

Nyheter

«Simen Sætre står fritt til å gi ut bok hvis han ønsker det. Han har vært relativt hensynsfull når det gjelder å håndtere andre slektninger av meg, hvilket er litt av grunnen til at jeg noe nølende gikk med på å møte ham. Han har derimot gjort forbausende dårlig research på bakgrunnen for at jeg skriver det jeg gjør. Det fortalte jeg også til ham ansikt til ansikt, og han innrømmet selv åpent at han ikke er i stand til å forstå hvorfor jeg skriver.

Jeg har etterpå avbrutt all videre kontakt med Sætre fordi han og forlaget insisterer på å publisere et såkalt intervju som ikke er en korrekt gjengivelse av hva vi faktisk snakket om, på tross av at jeg har gjort forfatteren oppmerksom på dette (...).

Jeg vil publisere resten av det jeg har å si i min egen bok om Breiviksaken».

Om uenigheten med forfatteren utdyper han:

«Simen Sætre ser etter eget utsagn ingen spesielle problemer ved muslimsk masseinnvandring (...) Sætre er dermed egentlig ikke kvalifisert til å forstå hvorfor personer som meg skriver om dette temaet. Hans bok inneholder noen faktaopplysninger som er korrekte. Enkelte spørsmål har jeg også svart på selv. Men samlet sett tror jeg ikke det er noe balansert portrett».

Les også: - Fjordman får penger fra USA

Les også: «Peder prøver hele tiden å få oss til å tro at han er en samfunnsviter av dimensjoner»