Flunkende nye flagg

Aspøy-elevene stolte over å få gå først i 17. mai-toget.

Skal gå først: Sjuendeklassingene på Aspøy skal danne flaggborgen når skolen får æren av å være en førsste skolen i barnetoget. Skolen har kjøpt inn ti splitter nye flagg som skal brukes på den store dagen.  

Flagg: Dette er flaggene noen elever kunne ha lyst til å bruke i barnetoget, sier rektor Ann Elin Haadem.  

17.mai-flagg
  • UD har ingen spesielle oppfatninger om bruk av andre nasjoners flagg i 17. mai-toget. Dette avgjøres lokalt.
  • UD sier at det norske flagget bør ha forrang ved nasjonale begivenheter, men at det ikke er noe i vegen for at også andre nasjoners flagg kan brukes den dagen. I så fall bør det avgrenses til håndholdte flagg.
  • Ålesund har sine egne flaggregler uten eget punkt om 17. mai-tog.
Nyheter

Med splitter nye norske flagg skal sjuendeklassingene lede an når Aspøy får æren av å være første skole i 17. mai-toget i Ålesund.
 

 – Vi får gå først i toget fordi vi feirer 90-årsjubileum. Da vil vi selvsagt markere oss på en positiv måte og trekke fram ting som er typisk for vår skole, sier rektor Ann Elin Haadem.
 

Mange nasjoner

Et kjennetegn for Aspøy-skolen er at de har elever fra svært mange nasjoner, og derfor stilte skolen et spørsmål til 17. mai-komiteen om å få bruke noen små papirflagg der elevene har tegnet et norsk flagg på den ene siden og flagg fra elevenes opprinnelsesland på den andre. Det har skapt debatt.
 

– For oss var dette aldri noen prinsippsak, understreker Ann Elin Haadem. Elevene tegnet flaggene i forbindelse med et jubileumsprosjekt, og vi tenkte det kunne være et fint innslag i barnetoget, sier Haadem.

LES OGSÅ: Vil ha flaggmangfold i 17. mai-toget
 

Hun er litt forbauset over at så mange har uttrykt sterke meninger om saken, men sier at skolen selvsagt forholder seg til det 17. mai-komiteen bestemmer.
 

– Vi har også laget faner der vi har tatt ut typiske detaljer fra arkitekturen på skolen vår, forteller Ann Elin Haadem. Alle våre elever føler en sterk tilhørighet både til skolen og Ålesund.
 

– Har diskusjonen om flagg lagt en demper på 17. mai-forventningene?
– Nei, på ingen måte. Dette er som sagt ingen stor sak for oss, og vi forholder oss til det 17. mai-komiteen bestemmer.
 

Frivillige

I Ålesund er det frivillige organisasjoner som står for 17. mai-arrangementene rundt omkring i bydelene. I sentrum er det korpsene som i en mannsalder har tatt ansvaret, men med økonomiske bidrag fra kommunen.
 

– Dette har gått svært bra i mange år, og jeg synes komiteen fortsatt skal ha frihet til å ta beslutninger som kan oppfattes som vanskelige, sier lederen for komiteen for kultur og oppvekst, Høyres Knut Anders Oskarson.
 

Fremskrittspartiets varaordfører Geir Stenseth synes derimot at politikerne burde ta affære hvis det dukker opp vanskelige spørsmål i forbindelse med feiringen av nasjonaldagen.
 

– Vi er heldige i Ålesund som har friville som tar seg av arrangementet, men kommer de i ei klemme bør politikerne ta en avgjørelse, mener Stenseth.
 

De to har også ulikt syn på spørsmålet om hvilke flagg som skal brukes på 17. mai.
 

– For meg er det helt klart at elevene skal få bruke flagg fra sine opprinnelsesland hvis de ønsker det, sier Oskarson. På 17. mai kommer det til å bli en skog av norske flagg, og det gleder jeg meg allerede til å se. Men vi må ikke bli oss sjøl nok, og vi må være glade for at vi har Aspøy skole som er en berikelse for byen.

 - Ikke noe problem
 

Oskarson trekker også fram fedrene på Eidsvoll som sto for en sunn nasjonalisme.
 

– De var på sitt vis liberale, og jeg er sikker på at de ville ha gledet seg over at vi greier å vise romslighet i Norge, sier Knut Anders Oskarson.
Det samme mener Arbeiderpartiets gruppeleder Svein-Rune Johannessen som ikke skjønner at barnas papirflagg skal være noe problem i det hele tatt.
 

Geir Stenseth synes ikke det er naturlig å bruke andre flagg enn det norske på nasjonaldagen.
– Jeg tror ikke det hadde blitt oppfattet positivt hvis jeg viftet med mitt norske flagg i Sverige den 6. juni eller i Irland på St. Patrics dag, mener varaordføreren.
 

Nå er det 17. mai-komiteen som har det siste ordet.