Vil ha forkynnelse og bordbønn ut av skolen

Erik Tørrissen og FpU vil benytte landsmøtet til å gjøre norske skoler religionsnøytrale.

Vil ha religionsfri skole Erik Tørrissen (Frp), her på talerstolen under landsmøtet i 2012.   Foto: Privat

Utøvelsen av kristendom i skolen vil vi ha bort

Erik Tørrissen
Landsmøte Frp
  • Frps landsmøte for 2013 avvikles 24.-26. mai 2013 påClarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.
  • Partileder Siv Jensen holder sin tale til landsmøtet fredag.
  • I arbeidsprogrammet heter det blant annet at «det skal ikke være noen tvil om at skoleeier skal ha frihet til å trekke vår kristne kulturarv inn i skolehverdagen og at skolegudstjenester skal være lov».
Nyheter

– Religion forkynnes best hjemme og i familien, sier Erik Tørrissen, nestleder i FpU. Ålesunderen forbereder seg på landsmøtet i Frp som starter i dag på Gardermoen. En av sakene som er ventet å skape debatt, er spørsmålet om trosopplæring i skolen.

Der står ungdomspartiet i opposisjon. Tørrissen og flere med ham mener nemlig at den norske skolen bør være sekulær og livssynsnøytral, og håper å få gjennomslag for det synet på landsmøtet.

Motforslag

Denne tanken går imot forslaget fra programkomiteen, som sier at man skal sikre kristendommen sin plass i grunnopplæringen.

– Her er FpU uenige – vi mener den offentlige skolen bør være nøytral og åpen for alle, sier Tørrissen. Bakgrunnen er en større bredde i hvordan religion faktisk praktiseres i Norge i dag.

– Vi har mange med andre religioner, mange ateister og mange som utøver kristen tro på andre måter enn det statskirken står for. I praksis betyr det slutt på skolegudstjenester og bordbønn, som Tørrissen oppfatter som forkynnende.

– Dere er ikke redd for å støte fra dere velgere på den mer vedikonservative siden?

– Jeg tror mange kristne er enige med meg i dette standpunktet. Den store oppslutningen rundt det å skille kirke og stat er et eksempel på at man ønsker mindre offentlig innblanding i religionen.

Ikke et angrep

Tørrissen presiserer at forslaget ikke er et utfall mot kristenlivet.

– Vi mener fremdeles at kristendom skal ha en særstilling i RLE-faget fordi det er del av den norske kulturarven. Men utøvelsen av kristendom vil vi ha bort, sier Tørrissen.

Kristne privatskoler er et alternativ for dem som vil ha en aktiv religion i skolen, mener Tørrissen, som også vil gå på talerstolen med Schengen-ja, salg av NRK og bortfall av fagforeningsbidraget på blokka.

– Som ungdomsparti har vi et spesielt ansvar for å løfte de nye og kanskje vanskelige debattene til dagsorden, sier han.