Helen Bjørnøy ny fylkesmann i Buskerud

Tidligere statsråd og SV-politiker Helen Bjørnøy ble i statsråd fredag utnevnt til fylkesmann i Buskerud for en åremålsperiode på seks år.

Helen Bjørnøy er utnevnt til ny fylkesmann i Buskerud. 

Nyheter

Helen Bjørnøy (59) er førdt og oppvokst i Ålesund, utdannet ved Menighetsfakultetet; ordinert til prest 1981. Kapellan ved Tromsø Domkirke 1985–86, kallskapellan i Tangen menighet i Drammen 1987–91. Lektor ved Høgskolen for Diakoni og Sykepleie 1991–99. Generalsekretær i Kirkens bymisjon 1999–2005.

Helen Bjørnøy var nestleder i Nei til EU 1994. Hun var leder i Buskerud SV 1993–97. Hun var miljøvernminister 2005–07, da hun ble skyteskive for mye av kritikken mot regjeringens miljøpolitikk. Etter lokalvalget 2007 ble hun utpekt til syndebukk for SVs katastrofevalg. Hun gikk like etter av som statsråd og ble etterfult av Erik Solheim. Fra 2008 er Helen Bjørnøy generalsekretær i Plan Norge og hyppig nevnt som kandidat i forbindelse med biskoputnevnelser - men nå tok altså karrieren en helt annen retning.

 - Jeg er veldig stolt over å ha ledet Plan Norges arbeid for utsatte og fattige barn. På mine reiser ut i felt har jeg sett behovet for hjelp og den gode effekten av det arbeidet våre flinke medarbeidere nedlegger, med økonomisk støtte fra 120 000 norske faddere, sier Helen Bjørnøy.

Styreleder i Plan Norge, Jan Erik Korssjøen, opplyser at Bjørnøy har holdt ham løpende oppdatert.

- Som generalsekretær har Helen Bjørnøy fortsatt å løfte Plan til en enda større aktør for barns rettigheter, nasjonalt som internasjonalt. Under hennes ledelse har Plan Norge økt omsetningen fra 330 til over 400 millioner kroner. Hun har ledet en organisasjon i vekst på en god måte, sier Korssjøen.

Bjørnøy tok over som generalsekretær i Plan Norge i april 2008.

 - Styret vil umiddelbart starte arbeidet med å finne Bjørnøys etterfølger. Vi forventer å ha ny generalsekretær på plass innen Bjørnøy fratrer, sier Jan Erik Korssjøen.

Hun tiltrer som fylkesmann fra det tidspunktet Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet bestemmer.