Romfolket har dratt

Romfolket har forlatt Volsdalsberga. Kommunen slår fast at de vil fortsette å be dem om å fjerne seg fra kommunal grunn. Røde Kors engasjerer seg i saken.

nesten tomt: Romfolket i skogholtet på Volsdalsberga hørte kommunens krav om å forlate stedet. De tre familiene tok med seg teltene sine og reiste tirsdag til jazzfestivalen i Molde. Ålesund kommune går nå i gang med opprydningsarbeidet. FOTO: ALEXANDER WORREN 

rØDE KOrs: Terri Senior i Møre og Romsdal Røde Kors. 

Kommunen: Rådmann, Jarle Bjørn Hanken i Ålesund kommune. 

Nyheter

Fredag i forrige uke leverte Ålesund kommune et brev med krav om at romfolket måtte pakke sakene sine, rydde stedet og fjerne teltleiren på Volsdalsberga. Romfolket gjorde som de ble bedt om, og forlot leiren tirsdag morgen. Selv om de ikke var spesielt glade for å få beskjeden, skal det hele ha gått udramatisk for seg. Det er uvisst hvor de nå velger å slå seg ned.

– Loven er lik for alle

I Ålesund blir det imidlertid vanskelig å finne leirplass. Da må det i så fall bli på privat grunn, skal vi tro rådmannen Jarle Bjørn Hanken i Ålesund kommune.

– Vi har lagt oss på denne linjen, og de må akseptere at vi har regler som sier at man ikke kan ta seg til rette på denne måten, sier Hanken. - Betyr det at dere vil fortsette å be om at de skal fjerne seg, dersom de slår leir andre steder på kommunal grunn?

– Ja, per definisjon er det ikke greit etter friluftsloven. Vi kan ikke ha to sett med regler. Loven er lik for alle folkeslag, det handler ikke om at dette er romfolk, sier Hanken.Rådmannen sier videre at kommunen ikke har midler til å etablere et tilbud, men at det vil være «større aksept» jo lenger ut i marka man kommer.

 – Men heller ikke der vil forsøpling godtas, sier Hanken, og understreker at det eventuelt er politikerne som må fatte vedtak om særordninger.

Vil hjelpe

– Det er det menneskelige behovet som nå melder seg, sier Terri-Ann Senior i Møre og Romsdal Røde Kors.

Hun mener situasjonen er svært utfordrende, men garanterer at den humanitære hjelpeorganisasjonen vil bistå, slik at romfolket har de elementære behovene.

Kartlegging

Røde Kors tar i dag initiativ til et møte med kommuneledelsen for å kartlegge egnede steder.

– Ålesund er en liten by, og vi har foreløpig ikke noen steder de kan være, men vårt mandat går ut på at vi skal hindre og lindre nød. Derfor kan vi ikke akseptere at situasjonen eskalerer, sier Senior. Røde Kors håper at kommunen er villig til å komme fram til en løsning for romfolket.

 – Vi har hatt dialog, og hører gjerne på hva Røde Kors har å si, sier rådmann Hanken.