Slår alarm om alvorlig psykisk sjuke

Folk som er underlagt tvungent psykisk helsevern skrives ut før tiden, mens pasienter som legges i beltesenger ikke får det legetilsynet de har krav på. Slik beskrives forholdene ved voksenpsykiatrisk avdeling ved sjukehuset i Ålesund i en omfattende bekymringsmelding som er sendt til fylkeslegen.

Bekymringsmeldingen er oversendt fylkeslege Christian Bjelke. ARKIVFOTO: STAALE WATTØ/PETTER SANDVIK 

Nyheter

 - Vi ser alvorlig på denne saken, sier fylkeslege Christian Bjelke.

I brevet som før helga ble sendt fylkeslegen beskrives til dels rystende tilstander ved avdelingen som har de tyngste psykiatriske pasientene i fylket. Ansatte med manglende kompetanse, dårlige samarbeidsforhold mellom ansatte og ledelsen på avdelingen, de bygningsmessige forholdene er sterkt kritikkverdige og sikkerheten til både pasienter og ansatte er alt for dårlig.

- Dette er en stor sak som, vi trenger litt tid til å gå inn i. Vi vil å første omgang be om en skriftlig redegjørelse fra ledelsen, sier Bjelke.

I brevet vises det til at det fysiske arbeidsmiljøet over tid har framstått som farlig og mangelfullt. Personellsituasjonen har over tid lidd under stort press. Det er ansatte på avdelingen som er uegnet og som har mangelfull opplæring. Ufaglært personell blir satt til oppgaver som kun verne- og sjukepleiere har mandat til å utføre.

Legedekningen har vært mangelfull og lite strukturert både på avdelings- og seksjonsnivå. Pasientbehandlingen har lidd under dette og en mengde avvik har blitt registrert, står det i bekymringsmeldingen som er sendt fylkeslegen.