Gjennombrudd i kampen mot lakselus

Ålesundsfirmaet PatoGen Analyse har utviklet og patentert metode for å finne resistente lakselusgen.

kamp mot lakselus: PatoGen Analyse har funnet fram til analysemetoder for å finne resistente gen hos lakselusa. Foto: Magnus Roald Nordstrand 

banebrytende: – Dette er et viktig steg i bekjempelsen av lakselus, sier Vidar Aspehaug. 

Nyheter

En viktig barriere mot lakselusa er brutt. Sentralt står ålesundsfirmaet PatoGen analyse. Det oppsiktsvekkende resultatet presenteres på Aqua Nord i Trondheim i dag.

– Utfordringen per i dag er et begrenset antall virkemidler i kampen mot lakselusa. Nå har vi funnet genene som styrer resistens mot avlusningsmidler for lakselus og utviklet metoder for å identifisere disse slik at behandlingen kan målrettes. Dette vil redusere risikoen for resistensutvikling, og bli et viktig redskap i kampen mot lusa. Vi hadde ikke trodd at det skulle skje så raskt, sier direktør for forretningsutvikling i PatoGen Analyse, Vidar Aspehaug som har jobbet med dette i tre år.

For to år siden ble PatoGen Analyse med i et stort forskningsprosjekt som har som mål å bekjempe den plagsomme lakselusa. Allerede nå foreligger resultater. PatoGen Analyse er en gründerbedrift som holder til i Ålesund og har 16 ansatte. Virksomheten er partner i Lakselussenteret i Bergen som ble åpnet i fjor.

– I dette prosjektet har vi tett samarbeid med Marin Harvest, Lerøy Seafood Group og Novartis, samt Universitetet i Bergen og Norges Veterinærinstitutt, opplyser Aspehaug.

Miljøhensyn

– Hvorfor er det viktig å identifisere resistente gen hos lakselusa?

– Fordi en bedre kan planlegge behandlingsmidler mot lakselus. Ved å styre avlusninga på en bestemt måte kan en i mye større grad sikre at avlusningene blir effektive og unngå at lusa blir resistent. Effektiv behandling er også effektivt miljøarbeid, understreker han.

– I dag foregår mye av avlusinga gjennom badebehandling. Hvis det telles et snitt på 0,1 lus per fisk, skal det settes i gang avlusingstiltak. En forutsetning for en videre bærekraftig vekst i havbruksnæringen er at den klarer å ha kontroll på lusesituasjonen. De nye analysene fra PatoGen vil være sentrale verktøy for å nå dette målet, forklarer han.

Publisering senere

Nå gjenstår arbeidet med å kalibrere verktøyet. En viktig målsetting for lakselusprosjektet har vært at det skal være kort vei mellom forskningsresultater og anvendbare løsninger for oppdrettsnæringen. I samarbeid med Universitetet i Bergen og Veterinærhøgskolen, har PatoGen nå funnet fram til metoder for å analysere resistent lakselus allerede før forskerne publiserer resultatene i vitenskapelige artikler.

Dette er unikt i forskningssammenheng, og i tråd med målsettingen for forskningssenteret som har et næringsrettet fokus.

– Vi lanserer kun analysene og har patentert teknologien. Forskningen bak vil bli publisert i vitenskapelige artikler før eller etter jul, ifølge Aspehaug.