Ønsker psykiatriambulanse velkommen

Driftsenhetsleder Ingmar Farstad er positiv til at regjeringen vil etablere et tilbud om psykiatriambulanser.

Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Et av punktene i regjeringsplattformen mellom Høyre og Frp slår fast at den nye regjeringen vil etablere et tilbud om såkalte psykiatriambulanser.

I dag tar politiet på seg oppdrag som transport, fremstilling til legevakta, utrykninger og telefonhenvendelser for å håndtere personer og situasjoner i psykiatrien.

I 2011 hadde Sunnmøre politidistrikt 520 oppdrag eller meldinger som de definerte som sykdom/psykiatri (politiets egen definisjon, behøver ikke være psykiatri, journ. anm.).

En ny psykiatriambulanse vil derfor lette arbeidsmengden til politiet.

- Vi ser veldig positivt på at regjeringa nå vil etablere dette, men det er slik at vi allerede er i gang med å få til dette i politidistriktet, sier Farstad til smp.no.

Sunnmøre politidistrikt samarbeider med Helse Møre og Romsdal HF i dette arbeidet.

- Det pågår et samarbeid mellom oss og politiet. Vi har løsninger som fungerer for en del av pasientene, men ingenting er klart ennå, sier seksjonsleder Jo Volle i Helse MR.

Ifølge Volle er det foreløpig likevel ikke sikkert at denne løsningen blir anbefalt.

- Ikke riktig etat

Sunnmøre politidistrikt har lavest politidekning i landet.

- Politiet bruker store ressurser på psykiatri. Vi ser det slik at vi ikke er riktig etat til å håndtere alle disse tilfellene, men det handler også om respekt for pasientene, sier Farstad.

Ifølge han har ikke politiet alltid kompetanse i alle psykiatriske tilfeller, og Farstad mener derfor at helsepersonell bør komme først til stedet.

- Dette må ikke forveksles med at vi ikke ønsker å bistå helsevesenet, men vi kunne tenke oss å bruke ressursene annerledes, sier han.

Godt mottatt

Også interesseorganisasjonen Mental Helse er positiv til å etablere psykiatriambulanser.

- Det er uheldig at en del pasienter blir fraktet med politibil. Disse tilfellene er et helseproblem, og ikke et ordensproblem. Da er det viktig at man blir møtt med nødvendig kompetanse, sier landsleder Anne Grethe Klunderud i Mental Helse.

Hun peker på de gode erfaringene som er gjort i Bergen og Stavanger, med psykiatriambulanse.

- Nå blir det viktig å få dette på plass over hele landet, jeg ser ikke noen grunn til å vente. Det er et viktig bidrag i forhold til å sikre en verdig og god helsehjelp, mener Klunderud.

Erfaringer fra Bergen

Psykiatrisk ambulane ble startet i mai 2005 i Helse Bergen.  Denne ambulansen kjører alltid med en ambulansemedarbeider og to med videreutdanning innenfor psykisk helse.

- Nå trenger vi kun politibistand i 20 prosent av sakene, sier Arjen Van Dijk, seksjonsleder for psykiatrisk ambulanse, ved Helse Bergen.

Han melder om gode tilbakemeldinger både fra politi, foreninger og legevaktene.

- Det er svært viktig med riktig kompetanse på stedet, sier han.

- Oppstår det potensielt farlige situasjoner, siden dere tar tidligere politioppdrag?

- Når du kommer inn i soner hvor politiet har hatt oppgaver, så vil risikoen av og til økes. Men dette er noe vi har jobbet lenge med, og klarer å begrense det, sier Van Dijk.

Ifølge han viser Helse Bergens statistikk at det er få situasjoner som leder til skader på helsepersonell.

Også politiet er positiv til erfaringene.

- Vi er svært fornøyd med måten det er organisert på her i Bergen, sier operasjonsleder Terje Magnussen ved Hordaland polidistrikt.

I 2011 hadde ambulansen i Bergen 2367 oppdrag - av disse 841 somatiske ambulanseoppdrag og 1526 psykiatrioppdrag.

- Det er modellen i Bergen vi trakter etter også her i distriktet, sier driftsleder Ingmar Farstad ved Sunnmøre politidistrikt.