Norges dårligste sykkelby

Ålesund på jumboplass blant 30 byer i Norge.

Ålesund: Norges dårligste sykkelby.  Foto: Staale Wattø

Å manøvrere seg gjennom trafikken i Ålesund kan være en utfordring, ifølge en ny undersøkelse.  Foto: Knut Arne Aarseth

Nyheter

I en fersk undersøkelse utført av Syklistenes Landsforening kommer Ålesund desidert dårligst ut blant 30 utvalgte byer i Norge.

I undersøkelsen er 1.500 personer spurt om sine opplevelser som syklist i de forskjellige byene. Undersøkelsen gjøres annet hvert år. Sist gang undersøkelsen ble gjort lå Ålesund nest sist på lista.

Undersøkelsen er delt inn i flere kategorier, der en blant annet blir spurt om hovedinntrykket av tilbudet til syklister i sin by.

Her får Ålesund karakteren "2", mens snittkarakteren for alle byer i Norge er 2,8. Lillestrøm kommer best ut med karakteren 3,7.

Sjekk grafikken: Det går raskest å sykle i rushtida

Jumbo

På spørsmål om hvordan syklistene synes forholdene er for sykling i sin by er snittkarakteren 3, som tilsvarer middels tilfreds. For Ålesund sin del er karakteren 1,8.

Også når det gjelder fremkommelighet havner Ålesund på jumboplass med karakteren 2,1, mens Lillestrøm får 4,1. Om det er en trøst så havner både Bergen og Oslo litt under snittet her, som er 3,1.

Standarden på eksisterende sykkelanlegg karakteriseres til 1,5 for Ålesund sin del, mens for eksempel Molde får karakteren 3.

Tilfredshet med sammenhengen i sykkelvegnettet er det tema som får lavest snittkarakter for hele landet. Hele ti byer får karakteren to eller dårligere, og bare fem byer får karakteren 3 eller bedre. Også her ligger Ålesund på bunn med 1,5.

Tryggere sykkelveger

På spørsmål om hva skal til for at du skal sykle mer, svarer 47 prosent av de spurte "tryggere sykkelveger" og 50 prosent "sammenhengende sykkelveger".

42 prosent av de spurte svarer at en grunn til at de ikke sykler til jobben er at det ikke passer inn i tidsbruken med andre oppgaver resten av dagen. 11 prosent oppgir at de ikke har dusj og skiftemulighet på jobben.

Hva skal til for at DU skal bruke sykkelen mer i Ålesund? Bruk kommentarfeltet under