– Demente kan bo hjemme lenger

Teknologi for at demente skal kunne bo lengre hjemme finnes. Men mange vet ikke om det.

Illustrasjon. Via dataprogrammet Skype, en datamaskin og internett er det mulig å ha jevnlig kontakt med familie som bor et stykke unna. Lege og forsker innen smerte og teknologi, Ellen A. Andreassen Jaatun, har tatt blant annet Skype i bruk for å holde jevnlig kontakt med sin egen mor, som er dement.  Foto: Staale Wattø

ARKIV. Håvard Overå og Ålesund kommune samarbeider med Høgskolen i Ålesund om å utvikle teknologi som kan hjelpe eldre og syke som vil bo hjemme lenger.  Foto: Morten Hjertø

Nyheter

Nå tar en teknologiforsker ved NTNU i Trondheim til orde for å få fart på sakene. Hennes egen mor er dement, og en kalender forteller moren når det er morgen, dag, ettermiddag og kveld. Kalenderen gir også beskjed om når det er tid for å ta medisiner, skriver forskning.no.

Forskeren kan også oppdatere morens kalender fra sitt eget hjem.

Men det er lett å la seg lure, sier forskeren.

– Min mor har demens, men kan fortsatt bo hjemme og klare seg mest mulig selv takket være en elektronisk kalender til 35.000 kroner. I ettertid har jeg imidlertid funnet en gratis app som kunne gjort samme nytten, sier Ellen A. Andreassen Jaatun, lege og forsker innen smerte og teknologi, til nettstedet.

Hun mener derfor at det er lett å bli et bytte for kommersielle selskaper som vil selge dyre produkter.

Skype

Andreassen Jaatun kommuniserer også med moren via Skype. 

Forskeren mener det er på tide at helsepersonell får bedre tilbud om etterutdanning, slik at de kan tilby de teknologiske hjelpemidlene som finnes for blant annet eldre og syke.

Sensorer som varsler ved fall, og overvåkningsutstyr som blinker når det er på tide å ta en blodprøve, er blant mulighetene som finnes.

Jaatun tok først kontakt med Hjelpemiddelsentralen uten å få noen hjelp der.

Legen oppfordrer nå kommunene til å bruke sine IT-avdelinger til å ta i bruk slik velferdsteknologi for eldre.

«Lab-leilighet»

I Ålesund ble det i høst innledet et samarbeid mellom kommunen og Høgskolen. Samarbeid med teknologiforskeren i Trondheim har de foreløpig ikke, men målsettingen er den samme.

I løpet av høsten vil kommunen teste ut hvordan pasienter på sykehjem kan bruke Skype til å prate med sine egne.

Videre vil en egen «lab-leilighet» vil være klar til nyttår som skal vise muligheter som finnes for teknologi for eldre og syke som vil bo hjemme.

Kommunen og høgskolen skal også utvikle ny teknologi som kan hjelpe eldre og syke til å bo hjemme lenger.

– Dette er et marked i kolossal utvikling. Det er derfor vanskelig å være helt oppdatert og gi entydige råd om hva som er det aller beste. Men det er spennende både hva som finnes og hva som kan utvikles, sier teamleder Håvard Overå til Smp.no.

Studenter både innen helsefag og innen teknologi får prøve seg. Både brukere og pårørende får mulighet til å delta. Fylkesmannen har bevilga 1,2 millioner kroner til prosjektet.

– Vi ønsker både å utvikle ny teknologi og å tilpasse eksisterende teknologi til den enkelte bruker, sier Overå.

Omsorg

Søndag samler TV-aksjonen inn til Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid med demens.

Generalsekretær Lisbet Rugtvedt i Nasjonalforeningen sier pengene først og fremst skal gå til forskning på årsaker til og forebygging av demens.

– Teknologiske hjelpemidler hjemme mener vi er på høy tid blir et ordinært tilbud fra kommunene, vi vil derfor ikke prioritere dette, sier Rugtvedt.

Derimot utelukker hun ikke at et samarbeid med Høgskolen i Ålesund, om ikke på teknologi så i alle fall på såkalt omsorgsforskning. Omsorgsforskningen er blant annet rettet mot praktisk hjelp i hjemmet til den syke.

– Jeg vet det er flinke folk i Ålesund. I et møte i høst ble jeg utfordra på at Nasjonalforeningen bidrar også til omsorgsforskning. Vi er glad for interessen og utelukker ikke dette, sier Rugtvedt til Smp.no.

Del dine erfaringer i kommentarfeltet