- Moa – ei katastrofe

«Moaer» finnes det dessverre over alt. Etter min mening er slike steder en nasjonal katastrofe.

Morten Ragnøy Ednes mener at steder som Moa er ei nasjonal katastrofe. (Foto: Nils Harald Ånstad) 

Nyheter

Morten Ragnøy Ednes la ikke fingeren i mellom under Moa-konferansen onsdag. Arkitekten jobber med byutvikling i Norsk Form, og la ikke skjul på hva han mener om utviklingen av kjøpesenter.

Ednes trakk fram det han mener er skrekkeksempler på norsk byutvikling der kjøpesenter i utkanten av en by utarmer sentrum. Han kom også med et solid spark på skinnleggen til politikere som ikke ser og gjør noe med denne utviklingen.

 - Og slik tror jeg det er i Ålesund også. Politikerne må forhindre at absolutt alt kan kjøpes for penger. Snart er det markedsverdiene som styrer hele vårt liv, og dit kjøpesentrene flytter følger alle de andre etter. Og denne utviklingen er det bare markedskreftene som tjener på, mente Ednes.

Ednes tok også for seg begrepet vekst.

 - Det kan godt hende at Moa utvikler seg til et vekstområde. Men hva er vekst? For meg er vekst som visjon helt absurd. Veksten må i så fall brukes til å utvikle Moa med arkitektoniske kvaliteter. I dag vet vi ikke hva som er fram-  og baksida på kjøpesenterbyggene, og det er ingen som driver kjøpesenter som er interesserte i å lage trivelige omgivelser utenfor. De vil ha oss inn for å handle, og ingen ting annet, slo Morten Ragnøy Ednes fast.

Flere av innlederne på konferansen trakk fram Drammen som et vellykket eksempel på god byutvikling.

 - Men i Drammen visste de på forhånd hva de ville med byen sin, og det var en tverrpolitisk vilje til å få det til. Slik har jeg ikke inntrykk av at det er i Ålesund.

Også arkitekt og forfatter Peter Butenschøn understreket betydningen av samarbeid. Butenschøn har i likhet med Ednes ingen stor sans for kjøpesentrene, men han sa at et samspill mellom Moa og sentrum må være løsningen i Ålesund

 - Ingen norsk by ligger så godt til rette for å knytte sammen to ankerfester med for eksempel en bybane med noen knutepunkter undervegs som i Bergen. Det vil gjøre Moa og sentrum til én by, sa Butenschøn.

Han håpet at konferansen kunne bli et springbrett for et slikt samarbeid.

 - Og alle må skjønne at det er forskjell på eiendomsutvikling og byutvikling. På Moa er det eiendomsutviklerne som har vært enerådende.